§11. Davranış Kuralları

(1) Kullanıcı, Smeet Hizmetlerini kullanırken olduğu gibi, kaydolurken de paylaştığı içerikler ve bilgiler için yegane sorumluluğa sahiptir. Kullanıcı, Smeet'e sağlanan verilerin doğru ve kişisel olarak kendisine atıfta bulunduğundan emin olmalıdır. Ayrıca kullanıcı, kendisine sağlanılan olasılıklar dahilinde ticari amaçlarla veya reklam amacıyla üçüncü parti verilerini kullanmayacağının garantisini verir.

 1. Ayrıca, kullanıcı sMeet içinde özel ve genel konuşmaları yayınlayamaz (örneğin ekran görüntüleri veya kopyalanmış alıntılar). İhlal durumunda kullanıcı uyarılır ve içerik silinir. Bir başka ihlal, hesabın 24 saatliğine kovulması veya yasaklanması ile sonuçlanacaktır. 

 2. Kullanıcı, şifresini diğer kullanıcılarla paylaşamaz. Bir hesabı başka bir kullanıcıyla paylaşmak yasaktır. Bu durum, hesabın çoklu hesap olarak kapatılması ile sonuçlanır.

(2) Kullanıcı, Smeet'i, kaydolmak ve / veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla ortaya çıkabilecek her türlü eylem, hasar, kayıp veya iddialardan tazmin etmekle yükümlüdür. Özellikle kullanıcı, Smeet'i GHK’yi ihlal eden diğer kullanıcılardan kaynaklanan her türlü sorumluluk ve yükümlülüklerden, harcamalardan ve iddialardan tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat ayrıca, bu tür iddiaların savunulması için gerekli olan maliyetlere de atıfta bulunur. İhlal, hesabın silinmesine ve platformdan kalıcı olarak yasaklanmasına neden olur.

(3) Kullanıcı, e-posta ve diğer iletişim yöntemleri ile paylaşılan verileri gizli saymalı ve yalnızca gönderenin açık ön onayı ile üçüncü şahıslarla paylaşmalıdır. Bu aynı zamanda verilerdeki isimler, telefon ve faks numaraları, adres bilgileri, e-posta adresleri ve / veya URL'leri için de geçerlidir.

Paragraf 1a) 'da belirtildiği gibi, üçüncü şahıslarla izinsiz paylaşılan içerikler silinir. Kullanıcı ilk ihlalde uyarılır. Bir başka ihlalde, kullanıcı 24 saatliğine kovulur veya yasaklanır.

(4) Ayrıca her kullanıcı, Hizmetler'i kötüye kullanmamak ile yükümlüdür, özellikle:

 1. hakaret içerikli, saldırgan ya da diğer yasadışı materyalleri veya bu tür bilgileri yaymamak. Bu özellikle pornografik, ırkçı, kışkırtıcı, karalayıcı, müstehcen veya aşağılayıcı, mahremiyeti ihlal eden içerikler gibi reşit olmayanlar için zararlı veya rahatsız edici yapıdaki içerikler için geçerlidir.
  İkinci derecede vakalarda, ihlal 7 gün kovulma ile cezalandırılır. Daha ciddi durumlarda ise kullanıcı sMeet'ten kalıcı olarak yasaklanır.
   

 2. diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemek veya üçüncü tarafların haklarını (kişisel haklar dahil) ihlal etmemek;

          i) kullanıcıların tacizleri uyarılacak ve kullanıcılar sessize alınacaktır. İkinci bir ihlal durumunda, ciddiyete bağlı olarak kullanıcı 24 saat veya 7 gün süre ile yasaklanır.

          ii) tehdit edici davranışlar 7 gün süre ile yasaklanır.

          iii) gerçek hayat tehditleri platformdan kalıcı olarak yasaklanır.

 1. kullanıcı hakların sahibi olmadıkça veya bunun için gerekli onayları almadıkça, telif hakkıyla korunan yazılım ve diğer materyalleri veya bilgisayar virüsü (virüslü yazılım) içeren verileri sisteme aktarmamak. Bu kullanıcının yasaklanmasına yol açar.
   

 2. fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden herhangi bir veriyi hizmetlere aktarmamak. Uyarının ardından devam eden ihlal hesabın 7 günlük ceza almasına yol açar.
   

 3. mali kaynaklar veya diğer hizmetler için başka kullanıcılardan talepte bulunmamak veya Smeet ile işbirliği içinde çalışmayan diğer İnternet fırsatları için reklam vermemek. Kullanıcı bir kez uyarılır. İhlale devam etmesi halinde 24 saatlik ceza ile yargılanır.
   

 4. hizmetlerin diğer kullanıcılar için kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilememek; aksi takdirde kullanıcı cezalandırılır.
   

 5. diğer kullanıcılara gönderilen e-postaları engellememek ve bunu yapmaya teşebbüs etmemek; aksi takdirde kullanıcı cezalandırılır.
   

 6. diğer kullanıcılara yalnızca üyeler için iletişim amacıyla e-posta göndermek, tanıtım veya mal veya hizmet sunma amacıyla (Smeet tarafından özel olarak izin verilen durumlar dışında) e-posta göndermemek; aksi takdirde kullanıcı cezalandırılır.
   

 7. herhangi bir amaçla zincirleme mektup göndermemek; aksi takdirde kullanıcı uyarılır, ihlale devam ederse cezalandırılır.
   

 8. ticari bir amaca hizmet eden herhangi bir iletişim kurmamak veya e-posta göndermemek; aksi takdirde hesap cezalandırılır.
   

 9. profil verilerinde, chat servisinde, iletişim veya benzerlerinde, kimseye ait adres, telefon veya faks numarası, e-posta adresi veya başka sosyal medyalara ait tanımlayıcı kullanıcı adı veya şifre verisi paylaşmamak (örneğin ICQ, MSN, Skype, AIM, Jabber, Facebook ve diğerleri); İfşa edilen içerik silinerek kullanıcı 24 saatliğine cezalandırılır. Eğer aynı durum tekrarlanırsa hesap kalıcı olarak kapatılır.
   

 10. erişim verilerini üçüncü taraflara bildirmemek;ihlal durumunda kullanıcı uyarılır. Tekrar durumunda ise 24 saatliğine cezalandırılır.
   

 11. belirsiz, saldırgan veya hakaret içerikli kullanıcı adı kullanmamak; ihlal durumunda kullanıcı uyarılır ve kullanıcı adı değiştirilir. Tekrar durumunda ise hesap kapatılır.
   

 12. küçüklerin korunmasıyla ilgili etkili yasalara uymak. Bu özellikle her kullanıcının sohbet / chat partnerinin yaşından haberdar olması gerektiğini içerir. Özellikle reşit olmayanlarla yapılan sohbetler / telefon konuşmaları söz konusu olduğunda içerik, ayrımcı, ahlaki olarak uygunsuz, cinsel veya şiddeti yücelten bir şekilde olamaz. İhlal durumunda hesap tüm sMeet servislerinden men edilir. 

 13. Stil Yarışmalarında, Grup Müsabakalarında veya diğer yarışmalarda/turnuvalarda/etkinliklerde herhangi bir şekilde kopya çekme veya sonuçları manipüle etme girişiminde bulunmak yasaktır. Bu kuralı ihlal durumunda Coinsler, Şöhret Puanları, Grup Coinsleri, Boostlar, Rozetler vb. gibi kazanılan tüm ödüller geri alınacaktır. Üstelik,
   
  1. Kullanıcı uyarılıp, en az 24 saat boyunca atılır. İkinci bir ihlal durumunda, kullanıcı kalıcı olarak yasaklanacaktır.
    
  2. Gruplar yarışmadan/turnuvadan/etkinlikten diskalifiye edilecek ve gruplardan ELO Puanları düşülecektir. İkinci bir ihlal, grupların silinmesine ve grup liderleri ve hatta grup üyeleri için kovulma cezalarına bile yol açabilir.

(5) Yukarıda belirtilen davranış kurallarına uyulmaması durumunda, bu durum sözleşmenin derhal iptal edilmesine ve kullanıcı için yasal sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle, Smeet, Hizmetlerin kullanılması veya kayıt yoluyla paylaşılan içeriğin ahlaksız, radikal politik veya müstehcen (fotoğraflar, metinler, videolar, vb.) olduğu görüşündeyse, kullanıcının gönderdiği içeriği silme ve kullanıcıyı Hizmetler'den men etme hakkını saklı tutar.

(6) Kullanıcının bu kuralları ihlal etmesi ve kullanıcı hesabının bu nedenle silinmesi durumunda, kullanıcı ilgili Smeet Hizmetlerini tekrar kullanamaz. Aynı Smeet Hizmetine bir daha kayıt olmak yasaktır.

(7) Kullanıcının kendisine sağlanan alanlarda kendi kaydı ile ilişkilendiren ticari menfaatleri ve üçüncü şahıs verilerini kullanması durumunda Smeet'e zarar verdiğinin doğrulandığı takdirde, hasarın tutarının kestirilemediği ve ciddi oranda daha fazla olmadığının kabul edilmesi koşuluyla Smeet, kullanıcının kabahatli davranışı gereği genel bir sözleşme cezası olan 5.000 Avro’yu talep edebilir. Hasarlar için ek iddialar bundan etkilenmeyecektir.

(8) Smeet, içerikleri her türlü yasadışı veya sakıncalı verilerden uzak tutmak için her zaman çaba gösterecektir. Kullanıcı, bir ihlali fark ettiğinde veya bu GHK’ye ve / veya üçüncü tarafın birleşik davranış kurallarına aykırı bir ihlalden haberdar olursa, derhal Smeet'i bilgilendirmelidir. (destek)

(9) Kullanıcı, başka bir kimsenin kullanıcı isimlerini bu kişinin kimliğine bürünme amacı ile seçemez veya kullanamaz veya başka birinin haklarına sahip olduğu bir ismi onay olmadan kullanamaz. İhlal durumunda hesap cezalandırılır. 

(10) Kullanıcı, hesabının bilinen veya şüphelenilen yetkisiz kullanımı hakkında veya şifresinin kaybolması, çalınması veya izinsiz olarak paylaşılması dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalinden Smeet’i ivedilikle haberdar etmelidir. Bu durumda hesap incelenmek üzere kapatılır. 

(11) Kullanıcı Hizmetlerindeki kendi faaliyetlerinden tamamen sorumlu olacaktır. Smeet, Smeet'e gönderilmeden önce içeriği incelemez.

(12) Bunların yanında, Smeet, bu GHK'ye veya davranış kurallarına uymayan kullanıcılara karşı hizmetlerin dahil olduğu ortam ve içerikleri gözlemleyen ve inceleyen ve ihlallerde de tedbir almaya yetkili (oyundan kovma ve yetkilileri bilgilendirme v.b.) olan fahri sohbet operatörleri, rehberleri ve diğer yardımcıları kullanacaktır.

(13) Kullanıcı, herhangi bir avantaj elde etmek için herhangi bir üçüncü şahıs araç kullanmayacaktır. Üçüncü taraf bir araç kullanılmışsa, kullanıcı uyarılacak ve Otomatik Tıklama Engellemesi etkinleştirilecektir. Kullanıcı ikinci kez yakalanırsa 7 gün boyunca engellenecek ve başka bir ihlal durumunda kalıcı olarak yasaklanacaktır. 

(14) Bir kullanıcının birden fazla hesabı olamaz. Bir kullanıcının birden fazla hesabı varsa, bunlar devre dışı bırakılacaktır. Bu kurala karşı ikinci ihlal, TÜM hesapların yasaklanmasına yol açacaktır. (Orjinal hesaplar dahil)

 1. Bir kullanıcının bir grupta birden fazla hesabı olamaz. İlk ihlalde grup lideri uyarılır ve çoklu hesaplar gruptan çıkarılır.

 2. İkinci ihlal grubun diskalifiye edilmesi ve çoklu hesapların gruptan çıkarılmasıyla sonuçlanır. 

 3. Üçüncü ihlalde ise grup kapatılır ve grup lideri 7 günlük cezaya tabi tutulur. 

(15) Bir kullanıcı bariz bir oyun açığını yetkililere bildirmeden fayda sağlamaya çalışırsa Coins, Şöhret Puanı, Boosts, Ev Değeri ve kazanılan diğer ödüller geri alınarak kullanıcı uyarılır. Eğer diğer kullanıcılar bu durumdan zarar gördüyse, hesap sahibine zararın ciddiyetine göre 7 günlük ceza ile kalıcı kapatılma aralığında bir yaptırım uygulanır. 

(16) Üçüncü şahıs araçlarla veya başka bir şekilde bir stil oluştururken hile yapan kullanıcı bir kez uyarılır. İkinci ihlal, platformdan kalıcı olarak yasaklanma ile sonuçlanır. 

(17) Bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan hali hazırda var olan bir hesap satın almamalıdır. Hesabın satıldığı kanıtlanırsa kapatılır.

 

Özel rozet veya ayrıcalıklara sahip kullanıcılar, ihlal durumunda ayrıcalıklarını kaybedeceklerdir. İhlalin durumuna bağlı olarak bu, ilk ihlalden sonra gerçekleşebilir.

Bunlar genel yönergelerdir. Belirli durumlar ve koşullar daha az veya daha sert cezalara yol açabilir. Koşulları göz önünde bulundurarak sMeet, gerektiğinde bu düzenlemeyi herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Son güncelleme: 31.01.2023