Davranış Kuralları

sMeet Communications GmbH Davranış Kuralları

§11. Davranış Kuralları

(1) Kullanıcı, Smeet Hizmetlerini kullanırken olduğu kadar, kaydolurken de paylaştığı içerikler ve bilgiler için yegane sorumluluğa sahiptir. Kullanıcı, Smeet'e sağlanan verilerin doğru ve kişisel olarak kendisine atıfta bulunduğundan emin olmalıdır. Ayrıca kullanıcı, kendisine sağlanılan olasılıklar dahilinde ticari amaçlarla veya reklam amacıyla üçüncü şahıs verilerini kullanmayacağının garantisini verir.

(2) Kullanıcı, Smeet'i, kullanıcının kaydı ve / veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla ortaya çıkabilecek her türlü eylem, hasar, kayıp veya iddia için tazmin etmek zorundadır. Özellikle kullanıcı, Smeet'i bu GHK’yi ihlal eden diğer kullanıcılardan kaynaklanan tüm sorumluluklardan, tüm yükümlülüklerden, harcamalardan ve tüm iddialardan tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat ayrıca, bu tür iddiaların savunulması için gerekli olan maliyetleri de kapsayabilir.

(3) Kullanıcı, e-posta ve diğer iletişim yönemleri ile paylaşılan verilerin gizli olduğunu bilmeli ve yalnızca gönderenin açık ön onayı ile üçüncü taraflarla paylaşmalıdır. Bu aynı zamanda verilerdeki isimler, telefon ve faks numaraları, adres bilgileri, e-posta adresleri ve / veya URL'leri için de geçerlidir.

(4) Ayrıca her kullanıcı, Hizmetler'i kötüye kullanmamak ile yükümlüdür, özellikle:

Hakaret içerikli ve/veya saldırgan ifadelerde bulunmamak ya da yasadışı materyallerin veya bu tür bilgilerin yayılmasına herhangi bir şekilde dahil olmamak. Bu özellikle mahremiyeti ihlal eden, reşit olmayanlara zararlı veya buna benzer rahatsız edici yapıdaki pornografik, ırkçı, incitici, iftira niteliğinde, müstehcen veya hakaret intiva eden içerikler için geçerlidir;

diğer kullanıcıları taciz veya tehdit etmemek veya üçüncü tarafların haklarını (kişisel haklar dahil) ihlal etmemek;

Kullanıcı hakların sahibi olmadıkça veya bunun için gerekli onayları almadıkça, telif hakkıyla korunan yazılım ve diğer materyalleri veya bilgisayar virüsü (virüslü yazılım) içeren verileri sisteme aktarmamak;

Fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden herhangi bir veriyi Hizmetlere aktarmamak;

Mali kaynaklar veya diğer hizmetler için başka kullanıcılardan talepte bulunmamak veya Smeet ile işbirliği içinde çalışmayan diğer İnternet fırsatları için reklam vermemek;

Hizmetlerin diğer kullanıcılar için kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilememek;

diğer kullanıcılara gönderilen e-postaları engellememek ve bunu yapmaya teşebbüs etmemek;

diğer kullanıcılara yalnızca üyeler için iletişim amacıyla e-posta göndermek, tanıtım veya mal veya hizmet sunma amacıyla (Smeet tarafından özel olarak izin verilen durumlar dışında) e-posta göndermemek;

herhangi bir amaçla zincirleme mektup göndermemek;

ticari bir amaca hizmet eden herhangi bir iletişim kurmamak veya e-posta göndermemek;

profil verilerinde, chat servisinde, iletişim veya benzerlerinde, kimseye ait adres, telefon veya faks numarası, e-posta adresi veya başka sosyal medyalara ait tanımlayıcı kullanıcı adı veya şifre verisi paylaşmamak (örneğin ICQ, MSN, Skype, AIM, Jabber ve diğerleri);

erişim verilerini üçüncü taraflara bildirmemek;

belirsiz, saldırgan veya hakaret içerikli kullanıcı adı kullanmamak;

Küçüklerin korunmasıyla ilgili etkili yasalara uymak. Bu özellikle her kullanıcının sohbet / chat partnerinin yaşından haberdar olması gerektiğini içerir. Özellikle reşit olmayanlarla yapılan sohbetler / telefon konuşmaları söz konusu olduğunda içerik, ayrımcı, ahlaki olarak uygunsuz, cinsel veya şiddeti yücelten bir şekilde olamaz.

(5) Yukarıda belirtilen davranış kurallarına uyulmaması durumunda, bu durum sözleşmenin derhal iptal edilmesine ve kullanıcı için yasal sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle, Smeet, Hizmetlerin kullanılması veya kayıt yoluyla paylaşılan içeriğin ahlaksız, radikal politik veya müstehcen (fotoğraflar, metinler, videolar, vb.) olduğu görüşündeyse, kullanıcının gönderdiği içeriği silme ve kullanıcıyı Hizmetler'den men etme hakkını saklı tutar.

(6) Kullanıcının bu kuralları ihlal etmesi ve kullanıcı hesabının bu nedenle silinmesi durumunda, kullanıcı ilgili Smeet Hizmetlerini tekrar kullanamaz. Aynı Smeet Hizmetine bir daha kayıt olmak yasaktır.

(7) Kullanıcının kendisine sağlanan alanlarda kendi kaydı ile ilişkilendiren ticari menfaatleri ve üçüncü şahıs verilerini kullanması durumunda Smeet'e zarar verdiğinin doğrulandığı takdirde, hasarın tutarının kestirilemediği ve ciddi oranda daha fazla olmadığının kabul edilmesi koşuluyla Smeet, kullanıcının kabahatli davranışı gereği genel bir sözleşme cezası olan 5.000 Avro’yu talep edebilir. Hasarlar için ek iddialar bundan etkilenmeyecektir.

(8) Smeet, içerikleri her türlü yasadışı veya sakıncalı verilerden uzak tutmak için her zaman çaba gösterecektir. Kullanıcı, bir ihlali fark ettiğinde veya bu GHK’ye ve / veya üçüncü tarafın birleşik davranış kurallarına aykırı bir ihlalden haberdar olursa, derhal Smeet'i bilgilendirmelidir. (destek)

(9) Kullanıcı, başka bir kimsenin kullanıcı isimlerini bu kişinin kimliğine bürünme amacı ile seçemez veya kullanamaz veya başka birinin haklarına sahip olduğu bir ismi onay olmadan kullanamaz.

(10) Kullanıcı, hesabının bilinen veya şüphelenilen yetkisiz kullanımı hakkında veya şifresinin kaybolması, çalınması veya izinsiz olarak paylaşılması dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalinden Smeet’i haberdar etmelidir.

(11) Kullanıcı Hizmetlerindeki kendi faaliyetlerinden tamamen sorumlu olacaktır. Smeet, Smeet'e gönderilmeden önce içeriği incelemez.

(12) Bunların yanında, Smeet, bu GHK'ye veya davranış kurallarına uymayan kullanıcılara karşı hizmetlerin dahil olduğu ortam ve içerikleri gözlemleyen ve inceleyen ve ihlallerde de tedbir almaya yetkili (oyundan kovma ve yetkilileri bilgilendirme v.b.) olan fahri sohbet operatörleri, rehberleri ve diğer yardımcıları kullanacaktır.

 

Son güncelleme: 28.02.2012