Regulamin Smeet

Wytyczne Smeet Communications GmbH dotyczące zachowania

 Tak jak w prawdziwym życiu, zwanym tutaj realem, również w świecie Smeet, naszym virtualu, każdy musi przestrzegać pewnych zasad.

Oto najważniejsze z nich:

1. Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Brzmi znajomo? To racja! Zanim w jakiś sposób potraktujesz inną osobę zastanów się jak byś się czuł/a na jej miejscu.  Obrażanie i narzucanie się innym użytkownikom nie jest dozwolone!
Szczególnie niemile widziane są obraźliwe teksty dotyczące: wieku, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej i wyznawanej religii - tzw. mowa nienawiści.

2. Nigdy nie wyzyskuj niepełnoletniego użytkownika w absolutnie żaden sposób. Jest to całkowicie zakazane, a jakiekolwiek skargi o tym charakterze traktujemy bardzo poważnie.

3. Nie odtwarzaj żadnych niestosownych filmów video na naszym ekranie. Być może są one naprawdę super, ale jeśli ich zawartość nie jest dostępna w telewizji publicznej, u nas też nie ma dla niej miejsca.

4. Nie publikuj nieprzyzwoitych zdjęć. Czy twoja matka wstydziłaby się pokazać dane zdjęcie? Twoi przyjaciele zamarli by ze zdziwienia na widok danej fotki? Zastanów się dwa razy czy twoje zdjęcia nadają się do publikacji zanim je wstawisz na swój profil. Jeśli zdjęcia zawierają elementy przemocy, nagości  lub skrajnych poglądów politycznych, umieszczanie ich na stronie Smeet jest absolutnie zabronione.

5. Nigdy nie podawaj się za Administratora lub współpracownika Smeet. Jesteśmy świadomi, że pełnienie roli Administratora Smeet jest po prostu cool, jednak podszywanie się pod niego jest całkowicie zakazane. Dla twojej informacji: oficjalnych Administratorów Smeet poznać można po złotym ”S” znajdującym się nad ich avatarami!

6. Pisanie wyłącznie drukowanymi literami jest być może wygodne, ale na czacie jest postrzegane jako „Krzyk”. Sam przyznaj: chciałbyś aby ktoś CAŁY CZAS NA CIEBIE KRZYCZAŁ? Z pewnością nie! Dlatego w trakcie pisania nie używaj klawisza Caps-Lock.

7. Muzyka w Smeet jest bardzo mile słyszana – pod warunkiem jednak, że w odpowiedni sposób. Pokoje tematyczne powstały właśnie po to, aby fani danego gatunku muzyki mogli tam dzielić się klipami. Dlatego wstawiaj muzykę pasującą do danego pomieszczenia, czyli np. rock w Świątyni Rocka czy techno w Bunkrze Techno.
Uwaga! Klip nie może trwać dłużej niż 15 minut!

8. Smeetowicze także często spotykają się w Kinie. Tutaj także obowiązują pewne zasady.
1) Pierwszeństwo mają klipy filmowe
2) Słuchamy tutaj także muzyki filmowej
3) Słuchamy innych klipów, zwłaszcza dłuższych niż 10 minut, jednakże nie są one priorytetem.
Oznacza to, że jeśli film jest w kolejce, przewodnik/on air  ma prawo usunąć klipy przed nim.

9. Smeet to gra społecznościowa, ważne jest zatem, aby Smeetowicze rozumieli się nawzajem. Jeśli więc chcesz rozmawiać w innym języku niż polski, prosimy Cię o używanie prywatnego czata, gdyż takie zachowanie na czacie publicznym przeszkadza innym rozmówcom. Możesz również w tym celu używać międzynarodowej domeny. Ponadto na Smeet zabrania się używania wulgaryzmów! Zatem prosimy wszystkich Smeetowiczów o nie przeklinanie i o nie obrażanie pozostałych użytkowników!

A co najważniejsze: Używaj zdrowego rozsądku!

 

A oto część przygotowana przez naszych prawników:

 

§11. Regulamin

 (1) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje, które ujawni w trakcie rejestracji, jak i podczas użytkowania serwisu. Użytkownik zapewnia, że podał dane, które odpowiadają prawdzie i opisują osobę użytkownika. Poza tym użytkownik zapewnia, że nie wykorzysta powierzonych mu danych osób trzecich w celach komercyjnych lub reklamowych.

(2) Użytkownik zobowiązuje się do nie stawiania roszczeń i zarzutów firmie Smeet oraz do poniesienia kosztów odszkodowania wobec Smeet GmbH za wszelkie straty, które wynikły z rejestracji użytkownika i/lub korzystania z usług Smeet. W szczególności użytkownik zobowiązuje się uwolnić Smeet od odpowiedzialności i od wszelakich zobowiązań, kosztów i roszczeń, które będą wynikiem naruszenia regulaminu wobec innych użytkowników. Obowiązek odszkodowania odnosi się także do kosztów potrzebnych do oddalenia takich obciążeń jak koszty sądowe i podobne.

(3) Użytkownik zobowiazuje się do poufnego traktowania wiadomości e-mail i innych wiadomości, a także do udostępnienia ich wyłacznie za zgodą osób trzecich. To dotyczy także nazwisk, numerów telefonu i faksu, danych adresowych i/lub URL.

(4) Ponadto każdy użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usług Smeet w sposób niewłaściwy, a także zobowiązuje się:
- nie publikować zniesławiających, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów. Przede wszystkim dotyczy to materiałów o treści pornograficznej, rasistowskiej, podburzającej do niestosownych czynów, oszczerczej, obscenicznej, obrażającej, naruszającej sferę prywatną, szkodliwą dla osób nieletnich lub innej, porównywalnej treści;
- nie nagabywać innych użytkowników, nie grozić innym i nie naruszać praw (łacznie z prawami osobistymi) osób trzecich;
- nie wprowadzać do systemu danych, które zawierają wirus komputerowy (zainfekowane oprogramowanie) lub oprogramowań bądź materiałów chronionych prawami autorskimi, chyba, że użytkownik posiada prawa lub potrzebne pozwolenie do użytkowania owych materiałów;
- nie wprowadzać danych do usług, które naruszałyby prawo własności intelektualnej lub prawa osób trzecich;
- nie prosić innych użytkowników o środki pieniężne lub usługi, a także zobowiązuje się do nie reklamowania innych usług, kóre nie są bezpośrednio powiązane ze Smeet;
- nie utrudniać dostępności do usługi innym użytkownikom;
- nie przechwytywać wiadomości e-mail przeznaczonych dla innych użytkowników ani tego usiłowywać
- wysyłać wiadomości e-mail tylko i wyłącznie w celach komunikacyjnych. Zabrania się wysyłania wiadomości e-mail do innych użytkowników w celach zachwalania lub oferowania towarów lub usług (chyba, że Smeet wyraźnie zezwoli na takie kroki);
- nie wysyłać listów łańcuszkowych;
- nie wysyłać wiadomości lub wiadomości e-mail, które służą do celów marketingowych
- nie publikować danych profilowych na czacie, w wiadomościach itp., a także zobowiązuje się nie ujawnianiać adresu, numeru telefonu, numeru faksu, adresów e-mail, nazwy użytkownika messengera/loginu/nicka lub innych skrótów identyfikacyjnych (np. dla ICQ, MSN Messenger, Skype, AIM, Jabber i innych);
- nie przekazywać swoich danych dostępowych osobom trzecim;
- nie używać w celu rejestracji nicka/loginu zawierającego treści dwuznaczne, gorszące lub obrażające;
- przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony nieletnich. Każdy użytkownik zobowiązuje się, że doinformuje się o wieku swojego rozmówcy na czacie. Przede wszystkim wobec osób nieletnich czat/rozmowa telefoniczna nie mogą zawierać treści gloryfikujących przemoc, treści dyskryminujących, moralnie zdrożnych bądź treści o charakterze seksualnym, względnie pornograficznych.

(5) Jeśli jakaś reguła dotycząca zachowania nie będzie przestrzegana, może to stanowić o natychmiastowym zerwaniu umowy lub pociągnąć za sobą konsekwencje cywilno-prawne wobec użytkownika. Smeet zachowuje sobie prawo do usunięcia treści, konta, względnie materiałów użytkownika, do zbanowania użytkownika i uniemożliwienia mu korzystania z usług, jeśli podczas użytkowania lub w trakcie logowania doszło, zdaniem Smeet, do rozpowszechniania niemoralnych, politycznie radykalnych lub obscenicznych treści (zdjęcia, teksty, filmy itp.).

(6) Jeśli uzytkownik złamie regulamin, a jego konto zostanie z tego powodu usunięte, nie ma on możliwości ponownego korzystania z Smeet. Ponowna rejestracja w Smeet jest zakazana.

(7) Jeżeli użytkownik wykorzystuje powierzone mu dane osób trzecich do celów komercyjnych i/lub używa rejestracji w Smeet w celach handlowych, które zostały udowodnione i przedstawione jako niekorzystne czy szkodliwe dla Smeet, wtedy Smeet ma prawo nałożenia zryczałtowanej kary w wysokości 5.000,00 Euro na użytkownika, który dopuścił się w/w czynów. Dalsze roszczenia o odszkodowanie pozostają nienaruszone.

(8) Smeet dokłada wszelkich starań, by nie dopuścić do rozpowszechniania nielegalnych lub w innym stopniu nieprzyzwoitych treści. Jeśli użytkownik sam zauważy lub osoby trzecie wskażą mu na naruszenie punktów niniejszego regulaminu i/lub wytycznych dotyczących zachowania, użytkownik jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienia Smeet (e-mail: support.pl@smeet.com, lub poprzez naciśnięcie "Zgłoś użytkownika" na jego profilu).

(9) Nie zezwala się by użytkownik stosował login innej osoby z zamiarem podawania się za tą osobę lub bez pozwolenia używać nazwy, do której prawa posiada inna osoba.

(10) Każde niewłaściwe użycie konta lub naruszenie zasad bezpieczeństwa, włącznie z utratą, kradzieżą lub bezprawną publikacją hasła należy zgłosić.

(11) Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoją aktywność w Smeet. Smeet nie sprawdza treści przed ich wstrzymaniem.

(12) Smeet współpracuje między innymi z wolontariuszami – czat-operatorami, przewodnikami i innymi pomocnikami, którzy mają za zadanie obserwować nastrój i treści publikowane na platformie, sprawdzania ich, a w przypadku uchybień lub bezprawnego zachowania, są zobowiązani powziąć odpowiednie kroki przeciwko użytkownikowi (tzw. „wykickowania“ z czatu, poinformowania Smeet itd.), który naruszył niniejszy regulamin i wytyczne  dotyczące zachowania.

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2010

UWAGA! W razie rozbieżności  obowiązuje niemiecka wersja językowa regulaminu.