Κώδικας Δεοντολογίας της sMeet Communications GmbH

§11. Κώδικας Δεοντολογίας

(1) Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες, που αυτός κάνει διαθέσιμα με την εγγραφή του καθώς και κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Smeet. Ο χρηστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που παρέχονται στο Smeet είναι αληθινά και αναφέρονται προσωπικά στον ίδιο. Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να διασφαλίσει ότι δε θα χρησιμοποιήσει δεδομένα τρίτων, τα οποία του έχουν ανατεθεί στο μη-εμπορικό τομέα, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 (2) Ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το Smeet για κάθε τύπο δράσης, ζημίας, απώλειας ή αξίωσης, που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εγγραφή του χρήστη ή / και κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το Smeet για κάθε ευθύνη και για όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και απαιτήσεις, που προκύπτουν από άλλους χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η αποζημίωση επίσης αναφέρεται και στα δικαστικά έξοδα, που απαιτούνται για την υπεράσπιση των εν λόγω απαιτήσεων.

(3) Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες επικοινωνίες εμπιστευτικά και να τα κάνει προσβάσιμα σε τρίτους μόνο με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα. Αυτό επίσης ισχύει και για ονόματα, τηλέφωνα και αριθμούς fax, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και διευθύνσεις URL.

 (4) Επιπλέον, κάθε χρήστης υποχρεούται να μην κάνει κακή χρήση των Υπηρεσιών, ειδικότερα:

 • να μη διανέμει διαφημιστικο, προσβλητικό ή άλλο παράνομο υλικό ή τέτοιες πληροφορίες. Αυτό αφορά κυρίως πορνογραφικό, ρατσιστικό, υποκινητικό, συκοφαντικό, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο που παραβιάζει το απόρρητο, είναι επιβλαβές για ανήλικους ή είναι παρόμοιο με τα παραπάνω.
 • να μην ενοχλεί ή απειλεί άλλους χρήστες ή να παραβιάζει τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) από τρίτους.
 • να μην εισάγει δεδομένα στο σύστημα, ιό υπολογιστή (μολυσμένο λογισμικό) ή λογισμικό ή άλλο υλικό, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα εκτός αν ο χρήστης είναι ο κάτοχος των δικαιμάτων αυτών ή έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις για αυτό.
 • να μην εισάγει δεδομένα στις Υπηρεσίες, τα οποία να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων.
 • να μη ζητάει από άλλους χρήστες οικονομικούς πόρους, ή υπηρεσίες ή να διαφημίζει άλλες προσφορές στο Διαδίκτυο, οι οποίες δε λειτουργούν σε συνεργασία με το Smeet.
 • να μην επηρεάζει αρνητικά τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών για άλλους χρήστες.
 • να μην υποκλέπτει οποιαδήποτε ιδιωτική συνομιλία άλλων χρηστών.
 • να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς άλλους χρήστες μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς και όχι για την προώθηση ή την προσφορά εμπορευμάτων ή υπηρεσιών προς άλλους αυτούς (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ρητά από το Smeet).
 • να μη στέλνει ηλεκτρονικά ομαδικά μηνύματα (chain letters).
 • να μη στέλνει μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς.
 • να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία στα δεδομένα του προφίλ, στην υπηρεσία συζητήσεων (chat), στις επικοινωνίες ή τις σχετικές διευθύνσεις, τηλέφωνα ή αριθμούς fax, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικούς messenger / ψευδώνυμα / αναγνωριστικά (για παράδειγμα ICQ, MSN, Skype, AIM, Jabber και άλλα).
 • να μην κοινοποιεί τα δεδομένα του σε τρίτους.
 • να μην καταχωρεί ως ψευδώνυμο κάτι ασαφές, προσβλητικό ή υβριστικό.
 • να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθεσίες για την προστασία των ανηλίκων. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα, πως κάθε χρήστης πρέπει να γνωρίζει την ηλικία του συνομιλητή του στις συζητήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση των ηλεκτρονικών / τηλεφωνικών συνομιλιών το περιεχόμενο πρέπει να μην είναι διακριτικό, ηθικά κατακριτέο, σεξουαλικό ή να προάγει τη βία.

(5) Σε περίπτωση που ένας από τους κανόνες δεοντολογίας δεν τηρείται, αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την άμεση ακύρωση της σύμβασης καθώς και να καταλήξει σε νομικές προεκτάσεις για το χρήστη. Ειδικότερα, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει δημοσιευμένο περιεχόμενο του χρήστη από τις Υπηρεσίες σε περίπτωση που το Smeet έχει την άποψη πως είναι ανήθικο, πολιτικά ριζοσπαστικό, ή άσεμνο (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, κ.λπ.) που θα δημοσιευτεί μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών ή κατά την εγγραφή.

(6) Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τους κανόνες αυτούς και ο λογαριασμός του έχει διαγραφεί εξαιτίας των παραβιάσεων αυτών, ο χρήστης δε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ισχύουσες Υπηρεσίες του Smeet ξανά. Νέα ή επαναλαμβανόμενη εγγραφή στην ίδια Υπηρεσία του Smeet απαγορεύεται.

(7) Σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί δεδομένα τρίτων, που έχουν ανατεθεί σε αυτόν, για εμπορικούς σκοπούς ή / και των συνεργατών επιχειρηματικών συμφερόντων με την εγγραφή του, η οποία επιβεβαιωμένα αποδεικνύεται επιζήμια για το Smeet, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει μία γενικά συμβολική κύρωση ύψους 5.000 ευρώ στην περίπτωση υπαίτιας συμπεριφοράς εκ μέρους του χρήστη, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της ζημίας δεν είναι αποδεδειγμένα και σημαντικά λιγότερο. Περαιτέρω αξιώσεις για ζημίες παραμένουν ανεπηρέαστες.

(8) Το Smeet πάντα θα αγωνίζεται να διατηρεί το περιεχόμενο απαλλαγμένο από οποιαδήποτε παράνομα ή ακατάλληλα δεδομένα. Σε περίπτωση που ένας χρήστης παρατηρήσει μια παράβαση ή ενημερωθεί για οποιαδήποτε παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης ή / και του ενσωματωμένου κώδικα δεοντολογίας από τρίτους, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Smeet (email στο: support@zoo.gr)

(9) Ο χρήστης δε μπορεί να επιλέξει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη άλλου προσώπου, με την πρόθεση να υποδυθεί αυτό το πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσει ένα όνομα χρήστη χωρίς την έγκριση του προσώπου που έχει τα δικαιώματα για αυτό το όνομα.

(10) Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Smeet για κάθε γνωστή ή πιθανολογούμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του για οποιοδήποτε είδος παραβίασης της ασφαλείας που αυτός μπορεί να υποψιάζεται, όπως απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση του κωδικού πρόσβασής του.

(11) Ο χρήστης πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειές του εντός των Υπηρεσιών. Το Smeet δεν εξετάζει τα περιεχόμενα των χρηστών προτού αναρτηθούν στο Smeet.

(12) Μεταξύ άλλων, το Smeet μπορεί να εξουσιοδοτήσει τιμητικά χρήστες ως οδηγούς (chat operators) και λοιπά βοηθητικά πρόσωπα, για να παρατηρούν και αξιολογούν την ατμόσφαιρα και τα περιεχόμενα εντός των Υπηρεσιών και σε περίπτωση παραβιάσεων να λαμβάνουν μέτρα (αποκλεισμό από το chat, ειδοποίηση του Smeet κ.λπ.) σε βάρος των χρηστών, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τον Κώδικα Δεοντολογίας.


Τελευταία ενημέρωση: 2
8/05/2018