Elgesio kodeksas

sMeet Communications GmbH elgesio kodeksas

§11. Elgesio kodeksas

(1) Vartotojas turi išimtinę atsakomybę už turinį ir informaciją, kurią jis / ji paverčia prieinamą su savo registracija bei naudojantis Smeet Paslaugomis. Vartotojas turėtų užtikrinti, kad duomenys, pateikiami Smeet, yra teisingi ir asmeniškai nurodo vartotoją. Be to, vartotojas turėtų užtikrinti, kad jis / ji nenaudos trečiųjų šalių duomenų, kurie buvo pavesti jam / jai nekomercinėje dalyje, komerciniams tikslams, įskaitant ir reklamavimo tikslus.

(2) Vartotojas turi būti įpareigotas kompensuoti Smeet bet kokio tipo veiksmą, žalą, praradimą ar pretenziją, kurie gali kilti iš vartotojo registracijos ir / arba Paslaugų naudojimo. Ypač vartotojas turi būti įpareigotas apdrausti Smeet nuo bet kokios prievolės ir bet kokių įsipareigojimų, išlaidų ir pretenzijų, kurios kyla iš kitų vartotojų, pažeidžiančių šias Taisykles ir Sąlygas. Kompensacija taip pat siejama su išlaidomis, reikalingomis apginti tokias pretenzijas.

(3) Vartotojas turi būti įpareigotas konfidencialiai laikyti el. laiškus bei kitas bendravimo priemones ir paversti jas prieinamomis trečiosioms šalims tik su aiškiu pirminiu siuntėjo sutikimu. Tai taip pat galioja vardams, telefono ir fakso numeriams, adreso informacijai, el. pašto adresams ir / arba URL nuorodoms.

(4) Be to, kiekvienas vartotojas turi būti įpareigotas nepiktnaudžiauti Paslaugomis, ypač:

neplatinti  įžeidžiančios, agresyvios ar kitaip neteisėtos medžiagos ar informacijos. Tai konkrečiai siejasi su pornografija, rasizmu, kurstančiu, šmeižikišku, nepadoriu ar įžeidžiančiu turiniu ir turiniu, kuris pažeidžia privatumą, yra žalingas nepilnamečiams ar yra panašus į aukščiau paminėtus dalykus;

nepriekabiauti ar negrasinti kitiems vartotojams ar pažeisti trečiųjų šalių teises (įskaitant asmenines teises);

neimportuoti jokių duomenų į sistemą, kuriuose būtų kompiuterio virusas (užkrėsta programinė įranga) ar programinė įranga arba kita medžiaga, kuri yra apsaugota autorinių teisių, nebent vartotojas yra teisių savininkas arba turi tam reikalingus patvirtinimus;

neimportuoti jokių duomenų į Paslaugas, kurie pažeistų intelektinės nuosavybės teises arba trečiųjų šalių teises;

neklausti kitų vartotojų apie finansinius resursus ar paslaugas arba reklamuoti kitus interneto pasiūlymus, kurie nebendradarbiauja su Smeet;

neigiamai nepaveikti Paslaugų pasiekiamumo kitiems vartotojams;

neperimti bet kokių laiškų, skirtų kitiems vartotojams, ir nesistengti to padaryti;

siųsti laiškus nariams tik su bendravimo tikslu, o ne reklamuoti ar siūlyti prekes ar paslaugas kitiems vartotojams (išskyrus atvejus, kai tai specifiškai yra leista Smeet);

nesiųsti jokių grandininių laiškų;

nesiųsti jokių žinučių ar laiškų, kurie turėtų komercinį tikslą;

neatskleisti jokios informacijos profilyje, pokalbių kambariuose, žinutėse ar kitur, tokios kaip adresas, telefono ar fakso numeris, el. pašto adresas, Messenger kodas / slapyvardis / identifikatorius (pavyzdžiui, ICQ, MSN, Skype, AIM, Jabber ir kiti);

neatskleisti savo prieigos duomenų trečiosioms šalims;

nesiregistruoti su slapyvardžiu, kuriame įžvelgiamas dviprasmiškas, įžeidžiantis ar atgrasus turinys;

laikytis galiojančių įstatymų apsaugant nepilnamečius. Tai ypatingai apima tai, kad kiekvienas vartotojas privalo žinoti savo pokalbio / dialogo partnerio amžių. Konkrečiai susirašinėjimo / pokalbio su nepilnamečiais atveju, turinys privalo būti nediskriminuojantis, moraliai nesmerktinas, neseksualinis ar neskatinantis smurto.

(5) Tuo atveju, jei vienos iš aukščiau paminėtų elgesio taisyklių nėra laikomasi, tai gali baigtis nedelsiamu sutarties nutraukimu bei teisėta ramifikacija vartotojui. Smeet pasilieka teisę ištrinti vartotojo skelbtą turinį ir nušalinti vartotoją nuo naudojimosi Paslaugomis, nes  Smeet laikosi nuomonės, kad nemoralus, politiškai radikalus ar nešvankus turinys (fotografijos, tekstai, video, kt.) negali būti platinamas naudojantis Paslaugų ar registracijos priemonėmis.

(6) Tuo atveju, kai vartotojas pažeidžia šias taisykles ir jo / jos anketa dėl to būna ištrinta, vartotojas nebegali vėl naudotis Smeet Paslaugomis. Pakartotina registracija tose pačiose Smeet Paslaugose yra draudžiama.

(7) Tuo atveju, kai vartotojas naudoja trečiųjų šalių duomenis, kurie jam/jai buvo patikėti, komerciniais tikslais ir / arba siejamais verslo interesais su jo/jos registracija, kas įrodomai daro žalą Smeet, Smeet pasilieka teisę pareikšti ieškinį bendrai kontrakto nuobaudai iki 5,000 EUR. kaltinamojo elgesio atveju iš vartotojo pusės pareiškiant, kad žalos suma nėra įrodoma ir ženkliai žemesnė. Tolesnės pretenzijos už žalą lieka nepaliestos.

(8) Smeet visada stengiasi išlaikyti turinį saugų nuo bet kokių neteisėtų ar kitaip nepageidaujamų duomenų. Jei vartotojas pastebėtų pažeidimą ar būtų informuotas apie šių Taisyklių ir Sąlygų ir / arba įteisintų trečiųjų šalių elgesio kodekso pažeidimą, jis / ji turi nedelsiant informuoti Smeet (el. paštu: support@smeet.com)

(9) Vartotojas neturi pasirinkti ar naudoti bet kurio kito asmens vartotojo vardo su tikslu apsimesti tuo žmogumi, arba naudoti vardą be kito žmogaus, turinčio teisę į tą vardą, leidimo.

(10) Vartotojas privalo informuoti Smeet apie bet kokį žinomą ar įtariamą neleistiną naudojimąsi jo / jos anketa arba bet kokią saugumo spragą, kurią jis / ji įtaria esant, įskaitant netekimą, vagystę ar neleistiną jo / jos slaptažodžio paviešinimą.

(11) Vartotojas turi būti pilnai atsakingas už savo veiksmus naudojantis Paslaugomis. Smeet neperžiūri turinio, prieš jį paskelbiant į Smeet.

(12) Tarp kitų vartotojų Smeet turi pasinaudoti neapmokamais pokalbių moderatoriais, gidais ir kitais padėjėjais, kurie stebi ir prižiūri atmosferą ir Paslaugų turinį, bei kurie, pažeidimo atveju, galėtų imtis priemonių (išmesti iš pokalbio, išsiųsti Smeet perspėjimą, kt.) prieš vartotojus, kurie pažeidė šias Taisykles ir Sąlygas ar elgesio kodeksą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.02.2012