Elgesio kodeksas

sMeet Communications GmbH elgesio kodeksas

§11. Elgesio kodeksas

 1. Vartotojas yra atsakingas už turinį ir informaciją, kurią jis/ji pateikia savo registracijos metu, taip pat naudodamasis sMeet paslaugomis. Vartotojas turėtų užtikrinti, kad duomenys pateikiami sMeet yra teisingi ir priklauso vartotojui. Be to, vartotojas turėtų užtikrinti, kad jis/ji nenaudos trečiųjų šalių duomenų, kurie buvo patikėti jam/jai nekomerciniame skyriuje, komerciniais tikslais, įskaitant reklamos tikslus.
   
  1. Be to, vartotojas negali skelbti privačių ir viešų sMeet susirašinėjimų (pavyzdžiui, ekrano nuotraukų ar citatų). Pažeidimo atveju vartotojas bus įspėtas, o turinys bus ištrintas. Pažeidimui pasikartojus, draudžiama jungtis prie žaidimo 24 val. arba paskyra blokuojama visam laikui.
    
  2. Vartotojas negali atskleisti slaptažodžio kitiems vartotojams. Draudžiama dalytis paskyra su kitu vartotoju. Paskyra gali būti ištrinta dėl naudojimosi keliomis paskyromis.
    
 2. Vartotojas privalo atlyginti sMeet bet kokio pobūdžio veiksmus, žalą, nuostolius ar pretenzijas, kurios gali kilti registruojantis vartotojui ir (arba) naudojantis Paslaugomis. Visų pirmą vartotojas turi užtikrinti, kad sMeet bus apsaugotas nuo bet kokios prievolės ir bet kokių įsipareigojimų, išlaidų bei pretenzijų, kurios gali kiltų dėl kitų vartotojų, pažeidžiančių šias Taisykles ir Sąlygas. Kompensacija taip pat siejama su išlaidomis, reikalingomis apginti tokias pretenzijas. Dėl pažeidimo paskyra ištrinama ir visam laikui draudžiama naudotis platforma. 
   
 3. Vartotojas įpareigojamas užtikrinti el. laiškų bei kitų bendravimo priemonių konfidencialumą ir atskleisti jų turinį trečiosioms šalims tik su aiškiu išankstiniu siuntėjo sutikimu. Tai taip pat taikoma vardams, telefono ir fakso numeriams, adreso informacijai, el. pašto adresams ir/arba URL nuorodoms.

  Kaip nurodyta 1a) punkto dalyje, turinys, kuriuo dalijamasi su trečiosiomis šalimis be sutikimo, bus ištrintas. Pirmą kartą vartotojui nusižengus, jis turi būti įspėtas. Pažeidimams kartojantis draudžiama jungtis prie žaidimo 24 val. arba paskyra blokuojama visam laikui.

 4. Be to, kiekvienas vartotojas turi būti įpareigotas nepiktnaudžiauti Paslaugomis, ypač:

  1. neskleisti šmeižikiškos, įžeidžiančios ar kitaip neteisėtos medžiagos bei informacijos. Tai ypač susiję su pornografiniu, rasistiniu, kurstančiu, šmeižiančiu, nešvankiu ar įžeidžiančiu turiniu ir turiniu, kuris pažeidžia privatumą, yra žalingas nepilnamečiams arba yra panašus į anksčiau paminėtą. 

   Už lengvesnius nusižengimus paskyra bus blokuojama 7 d. Už sunkesnius nusižengimus vartotojui bus visam laikui uždrausta lankytis sMeet žaidime.
  2. nepriekabiauti ir negrasinti kitais vartotojais bei nepažeisti trečiųjų asmenų teisių (įskaitant asmenines teises);

   1. dėl priekabiavimo prie žaidėjų bus skiriamas įspėjimas ir užtildymas. Atvejui pasikartojus, vartotojo paskyra blokuojama nuo 24 val. iki 7 d., priklausomai nuo pažeidimo sunkumo.

   2. dėl grasinimų paskyra blokuojama 7 d. 

   3. dėl grasinimų realiame gyvenime paskyra blokuojama visam laikui.

  3. neperkelti į sistemą jokių duomenų, kuriuose yra kompiuterinis virusas (užkrėsta programinė įranga), programinė įranga arba kita medžiaga, kuri yra apsaugota autorinių teisių, nebent vartotojas yra teisių savininkas arba turi tam reikalingus patvirtinimus. Dėl to vartotojas bus užblokuotas.

  4. neperkelti į Paslaugas jokių duomenų, kurie pažeidžia intelektinės nuosavybės teises arba trečiųjų šalių teises. Už pažeidimus skiriamas įspėjimas, atvejui pasikartojus, paskyra blokuojama 7 d.

  5. neprašyti kitų vartotojų finansinių resursų ar paslaugų arba reklamuoti kitus interneto pasiūlymus, kurie nesusiję su sMeet. Vartotojui bus skiriamas įspėjimas, atvejui pasikartojus, paskyra blokuojama 24 val.

  6. nedaryti neigiamos įtakos Paslaugų prieinamumui kitiems vartotojams, priešingu atveju, vartotojas bus užblokuotas.

  7. neperimti bet kokių laiškų, skirtų kitiems vartotojams, ir nesistengti to padaryti, priešingu atveju vartotojas bus užblokuotas.

  8. siųsti laiškus nariams tik su bendravimo tikslu, o ne reklamuoti ar siūlyti prekes bei paslaugas kitiems vartotojams (išskyrus atvejus, kai tai išskirtinai leidžia sMeet), priešingu atveju, vartotojas bus užblokuotas.

  9. nesiųsti jokių grandininių laiškų. Vartotojui bus skiriamas įspėjimas, atvejui pasikartojus, paskyra blokuojama.

  10. Paviešintas turinys bus ištrintas, o vartotojas užblokuotas 24 val. Pažeidimui kartojantis, paskyra blokuojama visam laikui.

  11. neatskleisti jokios informacijos profilyje, pokalbių kambariuose, žinutėse ar kitur, tokios kaip adresas, telefono ar fakso numeris, el. pašto adresas, pokalbių programų kodas / slapyvardis / identifikatorius (pavyzdžiui, Facebook, Skype ir kiti). 

   Paviešintas turinys bus ištrintas, o vartotojas užblokuotas 24 val. Pažeidimui kartojantis, paskyra blokuojama visam laikui.

  12. neatskleisti savo paskyros duomenų trečiosioms šalims. Suteikus paskyros duomenis trečiosioms šalims, vartotojas bus įspėtas. Už kiekvieną pasikartojantį pažeidimą vartotojo paskyra blokuojama 24 val.

  13. nesiregistruoti su dviprasmiško, įžeidžiančio ar atgrasaus turinio slapyvardžiu. Pažeidimo atveju netinkamas slapyvardis bus pakeistas, pažeidimui pasikartojus, paskyra ištrinama.

  14. laikytis galiojančių nepilnamečių apsaugos įstatymų. Visų pirma tai apima, kad kiekvienas vartotojas privalo žinoti savo pokalbio/dialogo partnerio amžių. Ypač susirašinėjant/ kalbant telefonu su nepilnamečiais, turinys negali būti diskriminuojantis, moraliai smerktinas, seksualinis ar skatinantis smurtą. Už pažeidimą baudžiama visam laikui pašalinant iš sMeet paslaugų.

  15. nebandyti manipuliuoti ar suklastoti stiliaus konkursų, grupės iššūkių ar kitų konkursų/turnyrų/renginių rezultatais. Pažeidimo atveju, visi laimėti atlygiai, pvz.: kreditai, šlovės taškai, grupės kreditai, pagerinimai, ženkliukai ir t.t. bus anuliuoti. Be to,

   1. Vartotojas turėtų būti įspėtas arba užblokuotas bent 24 val. Pažeidimui pasikartojus, paskyra blokuojama visam laikui.
     
   2. Grupės turėtų būti diskvalifikuotos iš iššūkio, o gauti taškai anuliuoti. Pasikartojus pažeidimui, grupė gali būti ištrinta bei paskirtos nuobaudos grupės lyderiui ar netgi nariams.
 5. Tuo atveju, jei nesilaikoma vienos iš anksčiau minėtų elgesio taisyklių, tai gali baigtis nedelsiamu sutarties nutraukimu ir sukelti teisines pasekmes vartotojui. Pirmiausia sMeet pasilieka teisę ištrinti vartotojo skelbtą turinį ir pašalinti vartotoją nuo naudojimosi Paslaugomis, jei „sMeet“ mano, kad amoralus, politiškai radikalus ar nepadorus turinys (nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai ir kt.) platinama naudojantis Paslaugomis arba registruojantis.

 6. Tuo atveju, kai vartotojas pažeidžia šias taisykles ir jo/jos anketa dėl to buvo ištrinta, vartotojas nebegali vėl naudotis sMeet Paslaugomis. Pakartotina registracija tose pačiose sMeet Paslaugose yra draudžiama.

 7. Tuo atveju, kai vartotojas naudojasi trečiųjų šalių duomenimis, kurie jam buvo patikėti, komerciniais tikslais ir/arba su savo registracija sieja verslo interesus, kurie, kaip paaiškėja, gali pakenkti sMeet, sMeet pasilieka teisę reikalauti bendros 5000 EUR baudos iš kaltinamojo, nebent vartotojas įrodo, kad žala nėra patikrinama ar žymiai mažesnė. Kiti ieškiniai atlyginti žalą neturi įtakos.

 8. sMeet visada stengiasi išlaikyti turinį saugų nuo bet kokių neteisėtų ar kitaip nepageidaujamų duomenų. Jei vartotojas pastebi pažeidimą ar yra informuotas apie trečiųjų šalių šių Taisyklių ir Sąlygų bei elgesio kodekso pažeidimus, jis/ji nedelsiant turi informuoti sMeet (el. paštu: smeet@dr.lt).
   
 9. Vartotojas negali pasirinkti ar naudoti kito asmens vartotojo vardų, norėdamas apsimesti šiuo asmeniu, arba naudoti vardą be sutikimo, jeigu kitas asmuo turi į jį teises. Šios taisyklės pažeidimo atveju paskyra blokuojama.
   
 10. Vartotojas privalo informuoti sMeet apie bet kokį žinomą ar įtariamą neteisėtą naudojimąsi jo/jos paskyra arba bet kokią saugumo pažeidimą, kurį jis/ji įtaria esant, įskaitant slaptažodžio praradimą, vagystę ar neleistiną jo/jos slaptažodžio paviešinimą. Apie tai nedelsiant turi būti pranešta. Kol vyks tyrimas, paskyra gali būti užblokuota.
   
 11. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus naudojantis Paslaugomis. sMeet neperžiūri turinio, prieš jį paskelbiant į sMeet.
   
 12. Taip pat sMeet naudojasi neapmokamais pokalbių moderatoriais, gidais ir kitais padėjėjais, kurie stebi ir prižiūri Paslaugų atmosferą bei turinį, iri kurie pažeidimų atveju yra įgalioti imtis priemonių (išmesti iš pokalbio, išsiųsti sMeet įspėjimą, kt.) vartotojų atžvilgiu, kurie pažeidė šias Taisykles ir Sąlygas ar elgesio kodeksą.
   
 13. Vartotojas negali naudotis jokiomis trečiųjų šalių priemonėmis (botais), bandydamas gauti pranašumą prieš kitus vartotojus. Už šių priemonių naudojimą vartotojas įspėjamas bei jam įjungiamas automatinių paspaudimų blokavimas. Nusižengus antrą kartą, vartotojo paskyra blokuojama 7 d. arba visam laikui, siekiant išvengti dar vieno pažeidimo. 

 14. Vartotojas gali turėti tik vieną paskyrą žaidime. Jei vartotojas turi kelias papildomas paskyras, jos bus panaikintos. Pažeidimui pasikartojus, blokuojamos VISOS paskyros (įskaitant pagrindinę ar pirmąją paskyrą).
   

  1. Vartotojas negali turėti kelių paskyrų grupėje. Pirmojo pažeidimo atveju grupės lyderis yra įspėjamas, o papildomos paskyros pašalinamos iš grupės. 
    
  2. Antrojo nusižengimo atveju grupė yra diskvalifikuojama, papildomos paskyros pašalinamos iš grupės.
    
  3. Trečiojo pažeidimo atveju grupė panaikinama, o grupės lyderio paskyra blokuojama 7 d.
    
 15. Jei vartotojas naudojasi akivaizdžia klaida ir apie tai nedelsdamas nepraneša, kreditai, šlovės taškai, pagerinimai, namų vertės taškai ir kiti gauti atlygiai atsiimami, o vartotojas yra įspėjamas. Jei buvo pakenkta kitiems vartotojams, pažeidėjo paskyra blokuojama 7 d. arba visam laikui, priklausomai nuo situacijos. 

 16. Jei vartotojas sukčiauja, naudodamas trečiųjų šalių priemones ar kitus būdus savo stiliaus kūrimui, jis pirmą kartą įspėjamas. Atvejui pasikartojus vartotojui visam laikui draudžiama naudotis platforma.

 17. Vartotojui draudžiama pirkti esamas paskyras iš kitų vartotojų. Jei įrodoma, jog paskyra buvo parduota, ji užblokuojama

Vartotojai, turintys ypatingus ženkliukus ar privilegijas, jų netenka nusižengimų atveju. Priklausomai nuo konkretaus pažeidimo, tai gali nutikti po pirmojo karto. 

Tai yra bendros gairės. Kiekviena konkreti situacija ir aplinkybės įvertinamos atskirai, todėl bausmės gali būti tiek švelnesnės, tiek griežtesnės. Atsižvelgdama į aplinkybes, sMeet pasilieka teisę, prireikus bet kuriuo metu pakoreguoti šį reglamentą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.01.31