Taisyklės ir Sąlygos

Bendrosios Taisyklės ir sąlygos, skirtos naudotis Smeet platforma, svetainėmis, aplikacijomis, žaidimais (toliau “Paslaugos”)

§1. Įžanginės pastabos ir įvadas

Tai yra sMeet Communications GmbH (toliau: „Smeet“) Bendrosios Taisyklės ir Sąlygos (BTS). Jos reglamentuoja kontraktinį ryšį tarp Smeet ir natūralaus asmens (toliau: “Vartotojas”), kuris pilnai arba dalinai naudojasi Smeet paslaugomis, įskaitant Smeet Paslaugų vidinėse ir / arba išorinėse svetainėse / platformose (pvz. Facebook) visą turinį, svetaines, funkcijas, aplikacijas, žaidimus, paslaugas ir technologijas. 

Smeet siūlo savo paslaugas tiek privačiais, tiek komerciniais tikslais. Šios BTS išimtinai reglamentuoja privatų naudojimą. Prašome susisiekti su mumis partner@smeet.com, jeigu Jus domina komercinis paslaugų naudojimas.

§2. BTS teisėtumas

(1) Šios Bendrosios Taisyklės ir Sąlygos taikomos ryšiams tarp Smeet ir Vartotojo. Vartotojo nukrypimas nuo BTS, kurios yra prieštaringos Smeet BTS, nebus gerbiamas.

(2) BTS taikomos visoms Paslaugoms, kurias Smeet siūlo šiuo metu ir ateityje.

(3) Kartu su kontraktiniu ryšiu su Smeet, BTS galioja net jeigu jos nėra vėl minimos naudojantis bet kokio tipo mokamomis paslaugomis, pavyzdžiui, įsigyjant virtualią valiutą (t.y. Smeet kreditus) bet kokioje Paslaugoje, išskirtinius pasiūlymus ar panašiai.

(4) Į naudojimąsi Paslaugomis taip pat įtraukiamas ir naudojimasis be pirminės registracijos (t.y. kaip svečias), todėl Vartotojas turi sutikti su šiomis BTS. Jeigu Vartotojas nesutinka su šiomis BTS, jis / ji privalo susilaikyti nuo naudojimosi Smeet Paslaugomis.

§3. Paslaugų sritis

(1) Smeet Paslaugos susideda iš skirtingų svetainių, žaidimų, aplikacijų ir / arba virtualių pasaulių / kambarių, kurie pirmiausia siūlo skirtingas galimybes Vartotojams. Pavyzdžiui, www.smeet.com svetainėje Vartotojams suteikiama galimybė judėti aplink su sukurta figūra (dar vadinama ‘avataru’) virtualiuose kambariuose, sukurti nuosavus virtualius kambarius, susisiekti su kitais Vartotojais (per pokalbius, žinutes, telefoną, kt.), kurti nuosavą turinį, kt. Tam tikrose Paslaugose, Vartotojai taip pat turi galimybę registruotis ir ieškoti kitų Vartotojų, kurių profilio informacija yra laikoma duomenų bazėje ir yra pasiekiama per  atitinkamas Smeet Paslaugos funkcijas. Smeet negarantuoja, kad įvyks sėkmingas kontakto su kitais Vartotojais sukūrimas sutarties metu.

(2) Smeet stengiasi užtikrinti nepertraukiamą, teisingą Paslaugų darbą. Tačiau Smeet negali pažadėti nuolatinio Paslaugų pasiekiamumo.

(3) Registruodamasis bet kokioje Smeet Paslaugoje, Vartotojas turi būti įpareigotas naudotis Paslauga tik privačiais, nekomerciniais tikslais.

§4. Naudojimosi sąlygos / Sutarties sudarymas

(1) Minimalus naudojimosi Smeet Paslaugomis amžius yra 16 metų. Tačiau Smeet pasilieka teisę priimti skirtingą minimalų amžių naudotis Paslaugomis skirtingose šalyse ir / arba skirtingose Paslaugose. Vartotojas garantuoja Smeet arba - jei tinkama - bet kokią alternatyvią platformą, siūlančią Paslaugą, kad jo / jos būtini duomenys (ypatingai: amžius) būtų nurodomas visiškai teisingai ir informacija būtų vis atnaujinama.

(2) Nepilnamečiai vartotojai gali naudotis Paslaugomis ir sutikti su šiomis BTS tik su jų teisėtų globėjų pirminiu sutikimu.

(3) Smeet turi teisę patikrinti Vartotojo asmeninių duomenų tikslumą oficialių dokumentų priemonėmis, ir jei reikalinga, ištrinti Vartotojo paskyrą pažeidimo atveju.

(4) Visos Paslaugos priklauso šioms BTS, įskaitant paminėtą Privatumo Pareiškimą (žiūrėti §7.) ir Elgesio Kodeksą (žiūrėti §11.). Sutikimas su šiomis BTS įsigalioja naudojantis bet kokia Paslauga, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

(5) Jeigu bet kurioje iš siūlomų Paslaugų Vartotojas sutinka su naujesne Smeet BTS versija, jis / ji automatiškai sutinka su jomis kaip teisėtai susietomis ir galiojančiomis visoms kitoms, net anksčiau naudotoms, Smeet Paslaugoms. Taigi, anksčiau priimtos šių BTS versijos bus pakeistos vėliausiai priimta versija.

(6) Kiekvienas Vartotojas turi teisę sukurti vieną Vartotojo paskyrą Smeet Paslaugoje. Dėl to Smeet pasilieka teisę ištrinti galimai dvigubą / daugeriopą Vartotojo paskyrą bet kuriuo metu, gavus informacijos apie tai.

§5. Sutarties trukmė, atšaukimas ir sutarties nutraukimas

(1) Sutartis laikoma sudaryta naudojantis Paslaugomis. Sutarties trukmė neapibrėžta.

(2) Vartotojas turi teisę atšaukti savo registraciją Paslaugoje / atšaukti sutartį nenurodant priežasčių raštu, el. paštu ar per teikiamą atitinkamos Paslaugos atšaukimo funkciją. Sutartis atšaukiama su sukurtos Vartotojo paskyros atšaukimu (paskyros uždarymu) konkrečiai Paslaugai. Atšaukimas galioja tik pasirinktai Paslaugai (t.y. Žaidime, Aplikacijoje arba Svetainėje), o naudojantis keliomis platformomis ar svetainėmis, atšaukimas turi būti atliktas atskirai kiekvienai platformai ar svetainei. Bendras atšaukimas kelioms Paslaugoms nėra galimas. Dėl elgesio su galimai papildomomis virtualiomis valiutomis atšaukimo atveju, prašome žiūrėti §6. Mokesčiai / Naudojimo mokesčiai. Kontraktinis ryšys baigiasi kartu su atšaukimu. Vartotojo duomenų naudojimas ir jų ištrynimas po kontraktinių ryšių nutraukimo atitinka Vokietijos Duomenų Apsaugos akto nuostatus, prašome žiūrėti 7-tą skyrių ir §7.(11) (Privatumo Pareiškimas).

(3) Naudojantis periodinėmis mokamomis paslaugomis prieš mokėjimą, Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti dabartinį mokėjimo ciklą. Tik tuo atveju, jeigu Vartotojas atšaukia paskutinę mokėjimo ciklo dieną, atšaukimas nebus efektyvus iki kito mokėjimo ciklo pabaigos. Atšaukimas įmanomas pačiame produkte arba laišku (adresas: žiūrėti kontaktai). Priklausomai nuo naudojamo mokėjimų tiekėjo, periodinė paslauga prieš mokėjimą taip pat gali būti tiesiogiai atšaukta pačio tiekėjo.

(4) Smeet gali atšaukti sutartį su išankstiniu pranešimu per 28 dienų periodą iki mėnesio pabaigos. Teisė atšaukti sutartį be išankstinio įspėjimo turi išlikti. Ypatingai, priežastis turi egzistuoti, jei kontraktinių ryšių pratęsimas Smeet daugiau nebėra priimtinas. 

(5) Neteisinga informacija, pateikta tyčia arba turint nesąžiningų ketinimų profiliuose arba kitose Paslaugos vietose, gali baigtis teisėta ramifikacija. Tokiu atveju Smeet pasilieka teisę nedelsiant nutraukti egzistuojantį kontraktinį ryšį.

(6) Jeigu Vartotojas nesinaudojo jokiomis Smeet Paslaugomis šešis mėnesius, Smeet gali ištrinti Vartotojo paskyrą tam tikroje Paslaugoje bei turinį, kurį jis / ji naudojo, atitinkamai ir turinį, kuris buvo adresuotas jam/jai. Šiuo atveju Smeet turi informuoti Vartotoją el. paštu bent 28 dienas prieš gresiantį ištrynimą (su sąlyga, jei el. paštas yra prieinamas). Sąlygos, pateiktos §6.(8) dėl galimų egzistuojančių virtualių valiutų, taikomos atitinkamai.

(7) Po sutarties nutraukimo, Vartotojo paskyra ir visi Vartotojo asmeniniai duomenys ištrinami visam laikui arba anonimizuojami atitinkamai pagal Privatumo Pareiškimą (žiūrėti §7).

§6. Mokesčiai / Naudojimo mokesčiai

(1) Iš esmės, registracija naudotis Paslaugomis yra nemokama. Šiuo metu Smeet taip pat neapmokestina naudojimosi pagrindinėmis funkcijomis (t.y. naudojimosi viešu pokalbių kambariu, Vartotojo profilio sukūrimu, Vartotojo nuosavo kambario sukūrimu, t.t.).

(2) Tačiau Smeet pasilieka teisę pritaikyti tam tikras Paslaugos funkcijas / veiklas už mokestį. Paprastai patiriami naudojimosi mokesčiai yra nustatomi specialia Paslaugai virtualia valiuta (pvz. Smeet kreditais), kurią galima gauti mokamai arba nemokamai.

(3) Naudojantis mokamomis paslaugomis / funkcijomis, Vartotojas turi sutikti su mokėjimo prievolėmis, susijusiomis su paslaugomis, paspausdamas patvirtinimo mygtuką. Tikslūs mokesčiai ir tų funkcijų / paslaugų sąlygos gali būti paimtos iš atitinkamos Paslaugos platformos ir rodomos puslapiuose / svetainėse.

(4) Su registracija ir informacijos detalizavimu, reikalingu pasirinktam mokėjimo būdui bei mokamos Paslaugos / funkcijos naudojimui, Vartotojas turi suteikti Smeet ar jį pavaduojantiems agentams įgaliojimą rinkti nustatytą kiekį mokesčių. Apmokėtinas kiekis automatiškai nurašomas iš mobiliojo tinklo sąskaitos, telefono sąskaitos ar kitais mokėjimo metodais, siūlomais Smeet Paslaugoje. Mainais Vartotojas gauna kreditą virtualia valiuta, taikoma konkrečiai Paslaugai. Svarbu: privalu paminėti, kad Vartotojas neįsigyja tikro piniginio kredito, kurį vėl būtų galima išsikeisti ar juo atsilyginti.

(5) Vartotojas turi patvirtinti, kad jis / ji skirs didelį dėmesį detalėms dėl galimų mokėjimo apdorojimų, pavyzdžiui, kad galutinė kaina gali būti periodinė.

(6) Smeet pasilieka teisę taikyti skirtingus mokesčius skirtingoms Vartotojų grupėms ir skirtingoms Paslaugoms. Be to, Smeet pasilieka teisę siūlyti jau egzistuojančias arba pakoreguotas mokamas Paslaugas ateityje.

(7) Nenaudojamos veiklos iš mokamų Paslaugų / funkcijų, su sąlyga, kad jų vartojimas yra apribotas laiko limitu (pvz. mėnuo), negali būti perkeltos į vėlesnį laiko periodą (pvz. į kitą mėnesį). Svarbiausias principas, kad virtuali valiuta gali būti grąžinta Smeet Paslaugose, su sąlyga, kad Smeet tiesiogiai nepasiūlė Vartotojui kitos alternatyvos.

(8) Su Vartotojo duomenų atšaukimu ir / arba ištrynimu, virtualios valiutos indėlis, kuris greičiausiai vis dar egzistuoja, nustos galioti. Virtualios valiutos indėlis, kuris greičiausiai vis dar egzistuoja, taip pat nustos neatšaukiamai galioti ir blokavimo / ištrynimo atveju dėl netinkamo Vartotojo elgesio (prašome peržiūrėti §11. Elgesio Kodeksas žemiau).

(9) Nors terminai “pirkti”, “parduoti”, “užsakymas”, “įsigijimas” ar panašūs yra naudojami mokėjimo procesuose, jeigu tai susiję su transakcijomis už virtualias prekes ar valiutas, Smeet neperduoda jų nuosavybės teisės, tiktai teisę naudotis konkrečioje Paslaugoje. Tolesnis naudojimas už Smeet Paslaugų ribų yra griežtai draudžiamas ir neleistinas be pirminio rašytinio leidimo.

(10) Smeet aiškiai nurodo nepilnamečiams Vartotojams, kad jie prieš naudojantis mokamomis Paslaugomis turėtų gauti leidimą iš savo tėvų ar teisėtų globėjų arba asmens, mokėsiančio už mokamas Paslaugas. Jeigu nepilnametis Vartotojas naudojasi mokamomis Paslaugomis be tokio pirminio leidimo, Smeet turi teisę laikinai ar visam laikui užblokuoti Vartotoją be pirminio įspėjimo bei atšaukti sutartį.

§7. Privatumo pareiškimas

Sutikdamas su nurodytu privatumo pareiškimu §7 privatumo politikoje, Vartotojas sutinka, kad Smeet, kaip Smeet platformos/Paslaugų valdytojas, apdorotų ir naudotų jo/jos asmeninius duomenis laikantis sąlygų, nurodytų čia, bei galiojančių teisėtų reikalavimų (ypatingai Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento (BDAR)). Privatumo pareiškimas turi būti neatskiriama šių BTS dalis.

§8. Vartotojo turinys ir trečiųjų šalių turinys

(1) Smeet peržiūri ir imasi atitinkamų priemonių, gavus Vartotojo pranešimą dėl autorinių teisių pažeidimo. Jeigu Vartotojas mano, kad turinys platformoje / Paslaugoje pažeidžia ar trečiosios šalies autorines teises, prašome nedelsiant informuoti Smeet (el. paštu: support [at] smeet [dot] com).

(2) Galite prisidėti prie Paslaugos, pateikdami savo sukurtą turinį arba prisidėdami prie („Vartotojo turinio“) sukūrimo. Vartotojo turinys apima bet kokį bendravimą, vaizdus, garsus ir visą medžiagą, duomenis bei informaciją, kurią įkeliate ar perduodate per Paslaugą, arba ką kiti vartotojai įkelia ar perduoda, įskaitant be apribojimų bet kokį pokalbio tekstą.

Perduodami ar pateikdami bet kokį Vartotojo turinį, Jūs nurodote ir garantuojate, kad toks perdavimas ar pateikimas yra:

  • Tikslus ir ne konfidencialus
  • Nepažeidžia jokių įstatymų, sutartinių apribojimų ar kitų trečiųjų šalių teisių ir turite trečiosios šalies, kurios asmeninę informaciją ar intelektinę nuosavybę sudaro jūsų turimas Vartotojo turinys, leidimą.
  • Be virusų, reklaminių programų, šnipinėjimo programų, internetinių kirminų ar kitų kenksmingų kodų.

Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kuri Jūsų asmeninė informacija, esanti tokiame turinyje, visada bus apdorojama sMeet, atsižvelgiant į Privatumo politiką.

(3) sMeet pasilieka teisę savo nuožiūra peržiūrėti, stebėti, uždrausti, redaguoti, ištrinti, išjungti prieigą prie bet kokio Vartotojo turinio (įskaitant be apribojimų ir Jūsų Vartotojo turinį) be įspėjimo dėl bet kokios ar be jokios priežasties bet kuriuo metu.
Vartotojas yra atsakingas už bet kokį įkeltą, paskelbtą, perduodamą, saugomą ar kitaip pateiktą Vartotojo turinį. sMeet neprisiima atsakomybės už bet kurio vartotojo, pateikiančio bet kokį Vartotojo turinį, elgesį ir neprisiima atsakomybės už netinkamo turinio ar elgesio stebėjimą.

(4) Paslauga suteikia vartotojams galimybę bendrauti tarpusavyje. Tik vartotojas yra atsakingas už savo bendravimą su kitais Paslaugos vartotojais ir visomis kitomis šalimis, su kuriomis bendrauja per Paslaugą. Jei Vartotojui kyla ginčas su vienu ar keliais vartotojais, sMeet (tarnautojai, direktorius, agentai, dukterinės įmonės, bendrosios įmonės bei darbuotojai) yra atleidžiami nuo bet kokio pobūdžio ir kilmės, žinomų ar nežinomų ieškinių, reikalavimų ir žalos atlyginimo (faktinio ir realaus).
sMeet pasilieka teisę įsitraukti į šiuos ginčus, tačiau neprivalo to daryti. Vartotojas sutinka bendradarbiauti su sMeet, kad būtų ištirta įtariama neteisėta, apgaulinga ar netinkama veikla, taip pat be apribojimų suteikti prieigą prie paskyros ir duomenų.

(5) Paslaugose gali vykti trečiųjų šalių turinio integracija (pvz.: reklamjuostės, teksto nuorodos ir kt.). sMeet pabrėžia, kad susietas turinys nebus tikrinamas ir nebus traktuojamas nuosavu. sMeet neprisiima jokių garantijų ar atsakomybės už šį turinį.

(6) Su sąlyga, kad trečiųjų šalių paslaugos yra siūlomos atsižvelgiant į paslaugas, jų naudojimo atveju tarp vartotojo ir trečiosios šalies turi būti sudaroma sutartis. sMeet neturi jokios įtakos šioms paslaugoms ar jų nuostatoms.

(7) Naudodamiesi YouTube paslaugomis, pvz.: YouTube langu sMeet platformoje, taip pat sutinkate laikytis YouTube Taisyklių ir Sąlygų, kurias rasite čia: https://www.youtube.com/t/terms

Prašome laikytis §11 elgesio kodekso punkto

§9. Vartotojo suteikiamas leidimas

Kiekvienu atveju, kai Vartotojas įkelia ar padaro savo duomenis prieinamus Smeet Paslaugose arba rašo komentarus, pasiūlymus, pranešimus apie problemas, klaidas ir abstrakčias idėjas, jis / ji suteikia Smeet neprivilegijuotą, nemokamą ir neribotą leidimą visoms teisėms naudoti, apdoroti, keisti ir kopijuoti duomenis anonimiškai pagal Privatumo Pareiškimą, be kita ko, reklamavimo ir skatinimo tikslais.

§10. Garantija / Atsakomybė

(1) Smeet neprisiima jokios atsakomybės už Vartotojų registracijos, profilio duomenų ir kito Vartotojų sukurto turinio informacijos tikslumą. Smeet neprisiima jokios atsakomybės dėl galimo netinkamo naudojimo kitų jų paslaugų Vartotojų nurodyta informacija.

(2) Smeet nėra atsakingas dėl ekonominės, fizinės ar nematerialios žalos, atsirandančios dėl ryšių, susietų su Smeet Paslaugomis, naudojimo, ir atitinkamai bendravimo tarp Vartotojų.

(3) Smeet negarantuoja / neprisiima jokių aiškių ar neapibrėžtų garantijų dėl produktų, paslaugų ar veiklų, realizuojamų per Smeet, nebent teisiškai reikalaujama kitaip.

(4) Smeet taip nėra atsakinga dėl techniškai sukeltų ar uždelstų transmisijų ar gedimų, pavyzdžiui, dėl techninių veikimo sutrikimų arba reikalingo remonto, kuris sukelia laikiną Paslaugų sustojimą.

(5) Smeet garantuoja ir saugo asmeninius Vartotojo duomenis techninėmis ir organizacinėmis atsargumo priemonėmis pagal geriausią prieinamą technologiją. Tačiau Smeet nėra atsakingas už trečiųjų šalių neleistiną Vartotojo duomenų sužinojimą, pvz. per neteisėtas / kriminalines veiklas. Smeet taip pat nėra atsakingas už specifikaciją ir informaciją, kurią Vartotojai patys padarė prieinamą trečiosioms šalims, ir kuri buvo netinkamai panaudota. Smeet taip pat neprisiima atsakomybės už duomenų praradimą ar ištrynimą, kuris nebuvo Smeet įtakoje.

(6) Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas nuostatas, atitinkamai Smeet atsakomybės apribojimas netaikomas tuo atveju, kai Smeet padarė šiurkštų neatsargumą ar tyčinį pareigų pažeidimą, taip pat dėl Smeet teisėtų atstovų ar pavaduojančių agentų šiurkštaus neatsargumo ar tyčinio pareigų pažeidimo.

§11. Elgesio Kodeksas

Privalomas Elgesio Kodeksas, nurodytas skyriuje §11 elgesio kodeksas, yra laikomas šių BTS neatskiriama dalimi dėl visų Smeet Paslaugų Vartotojų elgesio, dėl turinio profiliuose ir grupėse, dėl nuotraukų ir nuorodų bei dėl duomenų, kurie pasiekiami per Paslaugą ir bendraujant su Vartotojais, tvarkymo.

§12. Baigiamosios nuostatos

(1) Smeet pasilieka teisę keisti BTS bet kuriuo metu ir nenurodant priežasčių. Pakeistos  taisyklės bus išsiunčiamos Vartotojui iš anksto, prieš joms įsigaliojant, el. paštu, priskirtu paskyrai, arba pranešimu Paslaugose. Visi medžiagos pakeitimai įsigalios nuo dienos, paskelbtos pranešime, o visi kiti pakeitimai įsigalios nuo publikavimo dienos. Vartotojo naudojimasis Smeet Paslaugomis po naujų BTS įsigaliojimo sudaro sutikimą su pasikeitusiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

(2) Smeet turi teisę visiškai arba iš dalies priskirti Paslaugų asortimentą trečiajai šaliai, kuri tada Vartotojams siūlytų savo paslaugų ar jų dalių asortimentą. Tiek, kiek yra priskirtas visas Paslaugų asortimentas, priimančioji trečioji šalis sudaro sutartį vietoje Smeet, kuri buvo sudaryta tarp Vartotojo ir Smeet. Tokio sutarties priskyrimo atveju Vartotojas jau turi teisę sutartį atšaukti ir taip sutrukdyti jo / jos kontraktinių ryšių priskyrimui.

(3) Taikomi Vokietijos įstatymai.

(4)  BTS, Elgesio Kodekso ir Privatumo Pareiškimo lietuviškos versijos buvo išverstos iš angliškų, o pastarosios – iš vokiškų versijų (žiūrėti nuorodas žemiau). Tačiau vokiškų versijų originalios formuluotės, teisės ir įsipareigojimai yra teisėtai susieti. Angliškos BTS atitinka "Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Smeet-Plattform, -Webseiten, Applikationen, Spiele / Games", angliškas Elgesio Kodeksas atitinka "Verhaltensrichtlinien der sMeet Communications GmbH"; Privatumo Pareiškimas atitinka "Datenschutzerklärung der sMeet Communications GmbH".

sMeet Communications GmbH
Engeldamm 62-64b
10179 Berlin

Deutschland

Interneto svetainė: www.smeet.com

© 2023 sMeet Communications GmbH. Smeet yra registruotas sMeet Communications GmbH prekės ženklas Europoje ir JAV. Visos teisės saugomos.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.05.05

Pastaba

Tai yra papildomos „Smeet“ Taisyklės ir Sąlygos.

https://smeet.draugas.lt svetainėje taip pat galioja UAB "Draugas.lt projektai" Naudojimosi taisyklės: (https://www.draugas.lt/ntaisykles.cfm)