Genel Hükümler ve Koşullar

Smeet platformunun, web sitelerinin, uygulamaların, oyunların (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanımı için Genel Hüküm ve Koşullar

§1. Ön not ve önsöz

Bu metindeki içerik sMeet Communications GmbH'nin (bundan sonra “Smeet” olarak anılacaktır) Genel Hüküm ve Koşullarıdır (GHK). Bunlar Smeet ve Smeet Hizmetlerini tümüyle veya kısmen kullanan gerçek kişiler (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler. Bahsi geçen Smeet hizmetlerine (bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) Smeet’in bütün içeriği, websiteleri, işlevleri, uygulamaları, oyunları, servisleri ve teknolojileri ve iç veya dış websiteleri/platformları (örn. Facebook) girmektedir.

Smeet, Hizmetlerini özel ve ticari amaçlarla sunar. Mevcut GHK, yalnızca özel kullanımı düzenler. Hizmetlerin ticari kullanımıyla ilgileniyorsanız lütfen partner[at]smeet.com adresinden bizimle iletişime geçin.

§2. GHK'nin geçerliliği

(1) Smeet ile kullanıcı arasındaki anlaşma için mevcut Genel Hüküm ve Koşullar geçerlidir. Smeet'in GHK'sine aykırı olan bir kullanıcının GHK'si dikkate alınmayacaktır.

(2) GHK, Smeet'in şu anda ve gelecekte sunduğu tüm Hizmetler için geçerli olacaktır.

(3) Smeet ile olan sözleşme ilişkisine uygun olarak, bu GHK kendisine açıkça referans verilmediği durumlarda dahi, herhangi bir Hizmetin kullanılması sırasında, örneğin Hizmetler için oyun içi sanal para birimi ödemelerinde (örn. Smeet Coins), premium teklifler ve benzerlerinde geçerlidir.

 (4) Hizmetlerin kullanımı ile, önceden kayıt olmaksızın (örn. misafir kullanıcı olarak) kullanımı da dahil olmak üzere, kullanıcı bu GHK'yi kabul eder. Kullanıcının GHK'yi kabul etmemesi durumunda Smeet'in Hizmetlerini kullanmaktan kaçınması gerekir.

§3. Hizmetlerin Kapsamı

(1) Smeet Hizmetleri, her şeyden önce kullanıcılara farklı olanaklar/fırsatlar sunan farklı web siteleri, oyunlar, uygulamalar ve/ veya sanal dünyalar/odalar içermektedir. Örneğin, www.smeet.com sitesinde kullanıcılara sanal odaların içinde oluşturulmuş bir figür (diğer bir deyişle “avatar”) yardımıyla kendi sanal odalarını oluşturmaları, diğer kullanıcılarla iletişim kurmaları (sohbet, mesajlar, telefon aracılığıyla) ve kendi içeriklerini oluşturmaları vb. için fırsat verilir. Belirli Hizmetlerde, kullanıcılar, profil bilgileri veritabanında saklanan ve bu Smeet Hizmetinin uyumlu işlevleri aracılığıyla erişilebilen diğer kullanıcıları kaydetme ve arama imkanına sahiptirler. Smeet, diğer kullanıcılarla başarılı bir iletişim kurulmasının sözleşmenin süresi içinde gerçekleşeceğini garanti etmez.

(2) Smeet, Hizmetlerin kesintisiz ve doğru şekilde çalışmasını sağlamak için çaba gösterecektir. Ancak Smeet, Hizmetlerin kalıcı olarak kullanılabilirliğine söz veremez.

(3) Smeet Hizmetlerinden herhangi birinin kullanımı söz konusu olduğunda, kullanıcının Hizmetleri yalnızca özel, ticari olmayan amaçlar için kullanması zorunludur.

 

§4. Kullanım şartları / Sözleşmenin akdi

(1) Smeet Hizmetlerinin kullanım yaşı en az 16’dır. Bunun yanında Smeet‘in farklı ülkelerde ve/veya farklı Hizmetler için başka asgari kullanım yaşları belirlemesi hakkı saklıdır. Kullanıcı, Smeet'te veya -varsa- Hizmetleri  sunan her türlü başka platformda bilgilerini (özellikle yaşını) eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtildiği gibi güncel tuttuğunu da garanti eder.

(2) Asgari yaş sınırına uymayan kullanıcıların yalnızca yasal velilerinin ön onayı ile Hizmetleri kullanmasına ve GHK’yi kabul etmesine izin verilir.

(3) Smeet, kullanıcının kişisel verilerinin doğruluğunu resmi belgeler aracılığıyla kontrol etme ve gerektiğinde, ihlal durumunda, kullanıcı hesabını silme hakkına sahip olacaktır.

(4) Tüm Hizmetler, işbu Gizlilik İlkesi (bkz. §7) Ve Davranış Kuralları (bkz. §11) dahil olmak üzere bu GHK'ye tabidir. GHK'nin kabulü, aksi açıkça belirtilmedikçe, herhangi tek bir Hizmetin kullanılması geçerlidir.

(5) Sunulan Hizmetlerin herhangi birinde, bir kullanıcı Smeet GHK'nin daha yeni bir versiyonunu kabul ederse, otomatik olarak bunları daha önce kullanılan diğer Smeet Hizmetleri için yasal olarak bağlayıcı ve etkili olarak kabul eder. Bu nedenle, GHK'nin daha önce kabul edilen versiyonları en son kabul edilen versiyonla değiştirilecektir.

(6) Her kullanıcı sadece Smeet Hizmeti başına bir kullanıcı hesabı açma hakkına sahip olacaktır. Buna göre Smeet, bir kullanıcının olası çift/çoklu hesaplarını, bilgisini aldıktan sonra herhangi bir zamanda silme hakkını saklı tutar.

§5. Sözleşme süresi, sözleşme iptali ve sözleşmenin feshi

(1) Sözleşme, Hizmetlerin kullanımı ile bağlayıcı sayılır. Sözleşme süresi için belirli bir sınır yoktur.

(2) Bir kullanıcı, Hizmetler için kayıt işlemini, yazılı olarak, e-posta yoluyla veya ilgili Hizmetin sunduğu iptal fonksiyonları dahilinde bir neden belirtmeksizin her zaman iptal etme ve sözleşmeden feragat etme hakkına sahip olacaktır. Sözleşme, belirli bir Hizmet için açılmış bir kullanıcı hesabının iptal edilmesiyle (hesabın kapatılmasıyla) iptal edilir. İptal, yalnızca seçilen Hizmeti (örn. oyun/uygulama/webstesi gibi) etkiler ve birden fazla platformda veya web sitesinde kullanım durumunda, ayrı ayrı iptal gerekebilir. Birden çok Hizmet için tek bir iptal mümkün değildir. İptal durumunda muhtemel satın alınmış sanal paraların durumuyla ilgili olarak lütfen §6. Ücretler / Kullanım ücretleri kısmına bakınız. Sözleşme ilişkisi iptal ile sona erer. Alman Verilerin Korunması Yasası'nın düzenlemelerine uygun sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra kullanıcı verilerinin kullanımı ve silinmesi ile ilgili olarak lütfen 7 ve §7 (11) (Gizlilik İlkesi) kısmına bakınız.

(3) Ödemeye tabi periyodik hizmetlerde kullanıcı, mevcut fatura döngüsünün sonuna kadar istediği zaman iptal edebilir. Ancak kullanıcının faturalandırma döngüsünün son gününde iptal etmesi durumunda, iptal işlemi bir sonraki fatura döneminin sonuna kadar geçerli olmayacaktır. İptal, ürünün kendisiyle veya mektupla (adres: yayımcı kısmında) mümkün olacaktır. Kullanılmakta olan ödeme sağlayıcısına bağlı olarak, ödemeye tabi periyodik hizmet de bu sağlayıcı ile de doğrudan iptal edilmelidir.

(4) Smeet, kullanıcı sözleşmesini, ayın sonuna kadar olan 28 günlük bir ihbar süresi içinde feshedebilir. Uygun koşullar dahilinde sözleşmenin derhal yürürlükten kaldırılması hakkı ise sürecektir. Özellikle sözleşme ilişkisinin devamının Smeet için makul olmaması yeterli sebebi oluşturur.

(5) Profillerde veya Hizmetin diğer alanlarında kasıtlı olarak veya hileli olarak verilen yanlış bilgiler, yasal sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda Smeet, mevcut sözleşme ilişkisini derhal feshetme hakkını saklı tutar.

(6) Bir kullanıcı, altı ay boyunca herhangi bir Smeet Hizmetini kullanmadıysa, Smeet, kullanıcının hesabını, kullandığı içeriği ve ona yönlendirilmiş içeriği silebilir. Bu durumda Smeet, yaklaşan silme işleminden en az 28 gün önce kullanıcıyı e-posta yoluyla bilgilendirecektir (bir e-posta adresinin mevcut olması şartıyla). Muhtemel mevcut sanal para birimleriyle ilgili olarak §6 (8) 'de belirtilen şartlar uygulanacaktır.

(7) Sözleşmenin sona ermesinden sonra, kullanıcı hesabı ve Gizlilik Sözleşmesi gereği (bkz. §7)  kullanıcının kişisel verileri  kalıcı olarak silinir veya anonim hale getirilir.

§6. Ücretler / Kullanım ücretleri

(1) Prensip olarak, Hizmetlerin kullanımı için kaydolmak ücretsidir. Halihazırda Smeet bir dizi temel işlevin kullanımı için herhangi bir ücret talep etmemektedir (örn. genel sohbet kullanımı, kullanıcının kendi profilini oluşturması, kullanıcının kendi odasının oluşturulması, vb.).

(2) Ancak, Smeet bir Hizmetin belirli işlevlerini / faaliyetlerini ödeme karşılığı düzenleme hakkını saklı tutar. Normal şartlarda Hizmetlere özel alınan ücretler oyun içi sanal bir para birimi üzerinden gerçekleştirilir (örn. Smeet Coins) ve bu birim, ücretli veya ücretsiz olarak edinilebilir.

 (3) Ödemeye tabi hizmetler / işlevler kullanıldığında, kullanıcı onaylama butonuna tıklayarak onlarla ilişkili ödeme yükümlülüğünü kabul eder. Bu fonksiyonların / hizmetlerin tam ücretleri ve şartları, Hizmetlerlerin platformlarındaki ekranlardan / web sayfalarından öğrenilebilir.

(4) Kayıttan itibaren, ücretli bir hizmet kullanırken kullanıcı veya aracı vekilleri seçilen ödeme yöntemi için gerekli bilgileri sağlamak durumundadır ve mutabık kalınan miktarın alınması için yetki verir. Ödenecek tutar cep telefonu faturası, telefon faturası, veya Smeet hizmetinde sunulan diğer ödeme yöntemleri ile otomatik olarak çekilecektir. Buna karşılık kullanıcı, hizmetle ilişkili sanal para biriminin kredisini alır. Önemli: Kullanıcının edindiği sanal para biriminin, yeniden değiştirilebilen veya yeniden ödenebilen gerçek bir parasal denge olmadığına dikkat edilmelidir.

(5) Kullanıcı, ödeme süreçlerine ilişkin ayrıntılara, örneğin nihai fiyatın periyodik olabilmesi gibi, dikkat edeceğine taahhüt eder.

(6) Smeet, farklı kullanıcı grupları ve farklı hizmetler için farklı ücretler uygulama hakkını saklı tutar. Ayrıca, Smeet, halihazırda mevcut ya da değiştirilmiş Hizmetlerin hizmetlerini / işlevlerini gelecekte ödemeye tabi sunma hakkını da saklı tutar.

(7) Ödemeye tabi olan ancak kullanılmayan hizmetler / işlevler eğer bir zaman sınırlamasına tabilerse (örn. ay), kullanılmayan miktar bir sonraki zaman periyoduna taşınamaz (örn. bir sonraki ay). Temel bir ilke olarak, eğer Smeet tarafından doğrudan başka bir alternatif sunulmadıysa, sanal para birimleri sadece Smeet'in Hizmetlerinde kullanılabilir.

(8) Kullanıcı verilerinin iptal edilmesi ve/veya silinmesi ile, halen mevcut olan sanal para birimlerinin geçerliliği sona erecektir. Aynı şekilde kullanıcının hesabını kötüye kullanımı nedeniyle oluşan bir engelleme/silme durumunda da hesaptaki muhtemel mevcut olan sanal para birimlerinin geçerliliği geri dönülmez bir şekilde sona erecektir (ayrıca aşağıdaki §11. Davranış Kurallarına bakınız).

(9) Ödeme yöntemlerine uygun olarak “satın al”, “sat”, “sipariş et”, “satın alım” vb. gibi ifadeler kullanılsa da, bu yalnızca sanal ürün veya sanal para ile ilgili bir işlem meselesidir, yani Smeet, bunların mülkiyet haklarınını devretmez; yalnızca belirli Hizmet içinde kullanım hakkı verir. Sanal para biriminin ya da sanal ürünlerin Smeet'in Hizmetlerinin dışında kullanılması, önceden yazılı izin olmaksızın kesinlikle yasaktır ve kabul edilmez.

(10) Smeet, reşit olmayan kullanıcılara, ödemeye tabi hizmetlerini kullanmadan önce, ebeveynlerin, yasal vasinin veya ödemeye tabi hizmet için ödeme yapan kişinin onayını almaları gerektiğini açıkça belirtir. Reşit olmayan bir kullanıcı, böyle bir ön onay olmadan ödemeye tabi hizmetten yararlanırsa, Smeet, sözleşmeyi iptal etmenin yanı sıra önceden haber vermeksizin kullanıcıyı geçici veya kalıcı olarak banlama hakkına sahip olacaktır.

§7. Gizlilik İlkesi

“Gizlilik ilkesinin” kabulüyle kullanıcı, Smeet platformunun / Hizmetlerinin işleticisi olarak Smeet'e, kişisel verilerini, ilgili metinde belirtilen hükümlerin yanı sıra, etkin yasal gerekliliklere (Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi- GDPR) uygun olarak işleme ve kullanma hakkın verir. Gizlilik ilkesi bu GHK'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

§8. Kullanıcı içerikleri ve üçüncü taraf içerikleri

(1) Smeet, telif hakkı ihlali belirtilerini gözden geçirecek ve uygun önlemleri alacaktır. Eğer kullanıcı, platformdaki / Hizmet içindeki bir içeriğin bir telif hakkı ihlali anlamına gelen bir şekilde kullanıldığını veya çoğaltıldığını ve böyle bir ihlalin Smeet Hizmetleri içinde gerçekleştiğini veya durumun Smeet'e köprüler yoluyla bağlanan web sitelerinde yer aldığını düşünüyorsa derhal Smeet'i bilgilendirmesi istenecektir (e-posta: support [at] smeet.com). Bu bildirimde aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır:

• Söz konusu içeriğin geçtiği Smeet Platformundaki Hizmetin adı; örneğin oyunun adı, uygulamanın ya da sayfanın adı,

• Kullanıcının ilgili Smeet Hizmetindeki kullanıcı adı ve oturum açarken kullandığı e-posta adresi veya üçüncü taraf içeriğinde kullandığı yalnızca kendisine özel bir tanımlayıcı (örn: Facebook: e-posta, kullanıcı profiline doğrudan bağlantılı bir link),

• Smeet'te telif hakkı ihlali iddialarını oluşturan içeriği yayınlayan kullanıcının adı / takma adı (mümkünse ekran görüntüsüyle),

• İddia edilen içerik ve söz konusu içeriğin neden kullanıcının kendi veya üçüncü tarafın telif haklarını ihlal ettiği hakkında bir açıklama,

• İçeriğin bulunabileceği Smeet hizmetindeki konum (örn. kullanıcı odası, web adresi vb.) ile ilgili mümkün olduğunca net bir açıklama.

 

(2) Smeet - herhangi bir yasal yükümlülüğe girmeden - yayınlanmış içeriği yasalara ve haklara uygunluk açısından denetlemek ve gerekirse bu tür içeriği değiştirmek veya silmek haklarını saklı tutar.

(3) Hizmetler kapsamında üçüncü şahıs içeriklerinin (örn. bannerlar, link metinleri, vb.) paylaşımı gerçekleşebilir. Smeet, link yoluyla paylaşılan içeriğin denetlenmeyeceğini belirtir ve bu içeriğin ya link yoluyla paylaşılan herhangi bir içeriğin kendisiyle ilişkilendirilemeyeceğine dikkat çeker. Smeet bu tür içerikler için herhangi bir garanti vermez ve yükümlülük kabul etmez.

(4) Smeet’in Hizmetlerinde sunulan üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması durumunda, bu konu bu hizmetleri kullanan kullanıcı ile üçüncü taraf arasındaki sözleşmeye tabidir. Smeet'in bu hizmetler veya onların hükümleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

§9. Kullanıcı tarafından lisans verilmesi

Kullanıcı, Smeet hizmetlerine yüklediği veya erişime sunduğu her konudaki bilgi için veya gönderdiği yorumlar, öneriler, sorun raporları, hata raporları ve kavramsal fikirler için, Smeet'e ücretsiz, sınırsız ve özel olmanayan hak lisansı vermiş olur. Tüm haklar için alınan lisans Gizlilik İlkesine bağlı olarak bu bilgileri anonim bir şekilde, kullanmak, işlemek, değiştirmek, çoğaltmak ve diğer şeylerin yanı sıra, reklam ve tanıtım amaçları için de kullanmak yetkisini verir.

§10. Garanti / Sorumluluk

(1) Smeet, kullanıcı kayıtlarındaki, profil verilerindeki ya da kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içeriklerdeki bilgilerin doğruluğu ve içeriği için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Smeet, belirtilen bilgilerin Hizmetlerdeki diğer kullanıcıları tarafından olası kötüye kullanılması konusunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

(2) Smeet, Smeet Hizmetleri ile kurulan irtibatların kullanımından kaynaklanan (örn. kullanıcılar arasındaki iletişim) ekonomik, fiziksel veya ruhsal zararlardan sorumlu değildir.

(3) Smeet, kanunen aksi belirtilmedikçe, Smeet üzerinden satılan ürün, hizmet veya faaliyetlerle ilgili açık veya üstü kapalı olarak herhangi bir garanti vermeyecektir.

(4) Smeet ayrıca, Hizmetlerin geçici olarak kesintiye uğramasına neden olan teknik sıkıntılardan, örneğin gerekli bakım çalışmalarından veya teknik arızalardan kaynaklanan gecikmelerden ya da bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Smeet, kişisel kullanıcı verilerini, mevcut en iyi teknolojiye göre teknik ve kurumsal önlemler ile güvence altına alacak ve koruyacaktır, ancak üçüncü şahıslar tarafından kullanıcı bilgilerinin yasadışı / suç faaliyetlerle yetkisiz olarak edinilmesi durumundan sorumlu olmayacaktır. Smeet ayrıca, kullanıcıların kendileri tarafından üçüncü taraflara erişilebilir hale getirdikleri bilgilerden ve bunların yanlış kullanımlarından da sorumlu tutulamaz. Smeet, kendi etkisinde olmayan bir veri kaybı veya silme için de sorumluluk üstlenmez.

(6) Smeet'in yükümlülüğünün sınırlandırılmasına ilişkin yukarıdaki hükümler, kendi ağır ihmalkar veya kasıtlı görev ihlalleri ve yasal temsilcilerinin veya vekil temsilcilerinin ağır ihmali veya kasıtlı olarak ihlal edilmesi durumunda geçerli olmayacaktır.

§11. Davranış Kuralları

“Davranış Kuralları” altında belirtilen bağlayıcı Davranış Kuralları, Smeet Hizmetlerinin tüm kullanıcılar için yürütülmesi amacıyla, Hizmet içinden ya da kullanıcıların etkileşimiyle ulaşılabilen profillerdeki, gruplardaki, resimlerdeki ve bağlantılardaki ya da verilerin işlenmesindeki içerikler için bu GHK'nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir.

§12. Kapanış Maddeleri

(1) Smeet, bu şartları ve koşulları herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Önemli değişiklikler olması durumunda, kullanıcılara, koşullar yürürlüğe girmeden önce, hesapla ilişkili adreslerine, e-postasına veya Hizmetler içinde bildirim yoluyla zamanında bildirim yapılacaktır.

Tüm önemli değişiklikler bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

Diğer tüm değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Smeet hizmetlerinin kullanımı, değişen şartlar ve koşulların kabul edildiği anlamına gelir.

 

(2) Smeet, hizmet yelpazesini bir bütün olarak ya da kısmen üçüncü bir tarafa devretme yetkisine sahip olacak ve böyle bir durumda kullanıcılara belli hizmetler ya da bir kısım hizmet sunabilecektir. Hizmet yelpazesinin tamamı atandığında, kabul eden üçüncü taraf, Smeet yerine sözleşmeye girer ve kullanıcıyla ve kendi arasında yapılacak olan sözleşmeye tabi olunur. Sözleşmenin böyle bir şekle dönüşmesi durumunda, kullanıcı sözleşmeyi iptal etme ve böylece sözleşme ilişkisini devam ettirmeme hakkına sahip olacaktır.

(3) Alman hukuku geçerlidir.

(4) İşbu GHK, Davranış Kuralları ve Gizlilik İlkesi orijinal Almanca versiyonlarından (aşağıdaki linklere bakınız) Türkçeye olabildiğince doğru bir şekilde çevrilmiştir. Ancak, yalnızca Alman versiyonlarının orijinal metinleri, hakları ve yükümlülükleri yasal olarak bağlayıcıdır. Türkçe GHK’nin bağlı olduğu aslı Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Smeet-Plattform, -Webseiten, Applikationen, Spiele / Games", Türkçe Davranış Kuralları’nın aslı "Verhaltensrichtlinien der sMeet Communications GmbH"; Türkçe Gizlilik İlkesinin aslı "Datenschutzerklärung der sMeet Communications GmbH" olarak belirtilir.

 

sMeet Communications GmbH
Hausvogteiplatz 11a
10117 Berlin
Deutschland

 

İnternet: www.smeet.com

© 2021 sMeet Communications GmbH. Smeet, sMeet Communications GmbH'nin Avrupa ve ABD'deki tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Son güncelleme: 23.02.2021