Zmiany w naszym Regulaminie: Co musisz wiedzieć!

Changes to our Terms and Conditions

Drodzy Smeetowicze,

dokonaliśmy pewnych zmian w naszym Regulaminie dotyczących §8. Treści Własne i Treści Osób Trzecich. Zmiany te wejdą w życie 10 marca 2023 r. i mają na celu zapewnienie, że każdy, kto korzysta ze sMeet, rozumie swoje prawa i obowiązki.

Zachęcamy do uważnego przeczytania zaktualizowanego §8 naszych Warunków.

§8. Treści użytkownika i treści stron trzecich (Obowiązuje od 10.03.2023)

(1) sMeet dokona przeglądu i podejmie odpowiednie środki po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw autorskich od użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że treści na platformie lub w ramach usługi naruszają prawa autorskie jego lub osoby trzeciej, powinien niezwłocznie poinformować sMeet za pośrednictwem poczty elektronicznej [at] smeet [dot] com.

(2) Możesz wnosić wkład do serwisu poprzez przesyłanie treści, które tworzysz lub przyczyniać się do tworzenia („Treści użytkownika””). Treści użytkownika obejmują wszelkie komunikaty, obrazy, dźwięki oraz wszystkie materiały, dane i informacje, które załadowujesz lub przesyłasz za pośrednictwem serwisu lub które inni użytkownicy załadowują lub przesyłają, w tym między innymi tekst czatu.

Transmitując lub przesyłając jakiekolwiek Treści użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że taka transmisja lub przesłanie jest:

  • dokładne i niepoufne
  • nienaruszające żadnych praw, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich oraz że masz zgodę dowolnej strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w udostępnionych przez Ciebie Treściach Użytkownika.
  • wolne od wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, robaków i innego złośliwego kodu.


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie Twoje dane osobowe w ramach takich treści będą przez cały czas przetwarzane przez sMeet zgodnie z jego Polityką prywatności.

(3) sMeet zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądania, monitorowania, blokowania, edytowania, usuwania, blokowania dostępu lub innego udostępniania wszelkich Treści użytkownika (włączając brak limitów na treści użytkownika) bez powiadomienia z dowolnego powodu lub bez powodu w każdej chwili.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane, opublikowane, transmitowane, przechowywane lub w inny sposób udostępnione przez Ciebie Treści Użytkownika. sMeet nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek użytkownika przesyłającego Treści Użytkownika ani za monitorowanie nieodpowiednich treści lub zachowań.

(4) Serwis umożliwia użytkownikom wzajemną interakcję. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami serwisu i wszelkimi innymi stronami, z którymi wchodzisz w interakcje za pośrednictwem naszego serwisu. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniasz firmę sMeet (oraz jej kierowników, dyrektorów, agentów, spółki zależne, spółki joint venture i pracowników) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane.
sMeet zastrzega sobie prawo do angażowania się w jakikolwiek sposób w te spory, ale w celu uniknięcia wątpliwości nie jest do tego zobowiązany. Będziesz w pełni współpracować ze sMeet w celu zbadania wszelkich podejrzanych działań niezgodnych z prawem, oszukańczych lub niewłaściwych, w tym między innymi udzielenia sMeet dostępu do swojego konta i danych.

(5) W ramach serwisu mogą być włączone treści osób trzecich (np. banery, linki do tekstów, itp.). Smeet zwraca uwagę, iż treści z linków nie są sprawdzane i że linki oraz treści przez nie udostępniane nie są własnością Smeet. Smeet nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych treści.

(6) Użytkownik korzystający z usług oferowanych w ramach serwisu przez osoby trzecie, zawiera umowę z osobą trzecią. Smeet nie ma wpływu na takie usługi oraz ich udzielanie.

Prosimy o przestrzeganie naszego §11 Kodeksu Postępowania

https://www.smeet.com/pl/terms/8

Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie na nasz support:

https://www.smeet.com/support

Miłego Smeetowania!
Wasz Zespół Smeet

Ostatnio dodana zawartość