Şartlar ve Koşullarımızdaki Değişiklikler: Bilmeniz Gerekenler!

Changes to our Terms and Conditions

Sevgili Smeetçiler,

§8 ile ilgili olarak Şart ve Koşullarımızda bazı değişiklikler yaptık. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve Üçüncü Taraf İçeriği. Bu değişiklikler 10 Mart 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek olan bu değişiklilker, sMeet'i kullanan herkesin haklarını ve yükümlülüklerini anlamasını sağlamak için yapıldı.

Şartlar ve Koşullarımızın güncellenmiş §8'ini dikkatlice okumanızı öneririz.

§8. Kullanıcı İçerikleri ve Üçüncü Taraf İçerikleri (10.03.2023 tarihinden itibaren geçerlidir)

(1) sMeet, bir kullanıcıdan telif hakkı ihlali bildirimi aldıktan sonra durumu inceleyecek ve uygun önlemleri alacaktır. Eğer bir kullanıcı, platformdaki veya bir hizmetteki içeriğin kendisinin veya üçüncü bir tarafın telif hakkını ihlal ettiğine inanıyorsa, [at] smeet [nokta] com'u desteklemek için e-posta yoluyla sMeet'i derhal bilgilendirmelidir.

(2) Oluşturduğunuz veya oluşturulmasına katkıda bulunduğunuz içeriği ("Kullanıcı İçeriği") göndererek Hizmete katkıda bulunabilirsiniz. Kullanıcı İçeriği, herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir sohbet metni dahil olmak üzere, Hizmet aracılığıyla yüklediğiniz veya ilettiğiniz ya da diğer kullanıcıların yüklediği veya ilettiği tüm iletişimleri, görüntüleri, sesleri ve diğer tüm materyalleri, verileri ve bilgileri içerir.

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini ileterek veya göndererek, bu tür bir aktarım veya gönderimin:

  • uygun ve gizli değil
  • herhangi bir yasayı, sözleşme kısıtlamalarını veya diğer üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemeli ve tarafınızca kullanıma sunulan Kullanıcı İçeriğinde kişisel bilgileri veya fikri mülkiyeti bulunan herhangi bir üçüncü şahıstan izin almış olmalısınız.
  • virüsler, reklam yazılımları, casus yazılımlar, solucanlar veya diğer kötü amaçlı kodlar içeremez.

Kullanıcı, söz konusu içerikte yer alan kişisel verilerinin her zaman sMeet tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak işleneceğini kabul ve beyan eder.

(3) sMeet, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini (Kullanıcı İçeriğiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden olmaksızın inceleme, izleme, yasaklama, düzenleme, silme, erişimi devre dışı bırakma veya başka bir şekilde kullanılamaz hale getirme hakkını saklı tutar.
Sizin tarafınızdan yüklenen, gönderilen, iletilen, saklanan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan Kullanıcı İçeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. sMeet, herhangi bir Kullanıcı İçeriği gönderen herhangi bir kullanıcının davranışına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez ve uygunsuz içerik veya davranışın izlenmesine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

(4) Hizmet, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlar. Hizmetin diğer kullanıcılarıyla ve Hizmet aracılığıyla etkileşimde bulunduğunuz diğer taraflarla olan etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Bir veya daha fazla kullanıcıyla bir anlaşmazlığınız varsa, sMeet'i (ve görevlilerini, direktörlerini, acentelerini, yan kuruluşlarını, ortak girişimlerini ve çalışanlarını) bilinen ve bilinmeyen her türlü ve nitelikli iddialardan, taleplerden ve bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı zararlardan (fiili ve dolaylı) muaf tutuyorsunuz.
sMeet, bu ihtilaflara herhangi bir şekilde dahil olma hakkını saklı tutar, ancak şüpheye mahal vermemek adına, böyle bir yükümlülüğü yoktur. sMeet'in hesabınıza ve verilerinize erişmesine izin vermek dahil, şüpheli herhangi bir yasa dışı, hileli veya uygunsuz etkinliği araştırmak için sMeet ile tam işbirliği yapacaksınız.

(5) Hizmetler dahilinde, üçüncü şahıs içeriğinin entegrasyonu (örneğin, afişler, metin bağlantıları vb.) gerçekleşebilir. sMeet, bağlantısı verilen içeriğin denetlenmeyeceğini ve bu içeriği kendisinin veya bağlantı vererek ulaşılabilecek içeriği benimsemeyeceğini belirtir. sMeet, bu içerik için herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

(6) Hizmetler doğrultusunda üçüncü şahıs hizmetleri sunulmak kaydıyla, bunların kullanılması durumunda kullanıcı ile üçüncü kişi arasında sözleşme akdedilir. sMeet'in bu hizmetler veya bunların sağlanması üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Lütfen §11 Davranış Kurallarımıza uyduğunuzdan emin olun.

https://www.smeet.com/tr/terms/8

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen desteğimize yazmaktan çekinmeyiniz:

https://www.smeet.com/support

Mutlu toplantılar!
Smeet Ekibiniz