Αλλαγές στους Όρους Χρήσης μας: Τι πρέπει να γνωρίζετε!

Changes to our Terms and Conditions

Αγαπητοί sMeeters,

πραγματοποιήσαμε ορισμένες αλλαγές στους Όρους Χρήσης μας, και πιο συγκεκριμένα στην §8. Περιεχόμενα χρήστη και περιεχόμενα τρίτων. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2023 και έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το sMeet κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ανανεωμένη §8 των Όρων Χρήσης μας.

§8. Περιεχόμενα χρήστη και περιεχόμενα τρίτων (Σε ισχύ από 10.03.2023)

(1) Το sMeet θα εξετάσει και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα μόλις λάβει ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από έναν χρήστη. Εάν ένας χρήστης πιστεύει ότι το περιεχόμενο στην πλατφόρμα ή εντός μιας υπηρεσίας παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή τρίτων, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το sMeet μέσω email στην υποστήριξη της σελίδας στο [at] smeet [dot] com.

(2) Ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει στην Υπηρεσία μέσω της υποβολής περιεχομένου που δημιουργεί ή που συμβάλλει στη δημιουργία του ("Περιεχόμενο χρήστη"). Το Περιεχόμενο χρήστη περιλαμβάνει οποιεσδήποτε επικοινωνίες, εικόνες, ήχους και όλο το υλικό, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ανεβάζει ή μεταδίδει μέσω της Υπηρεσίας ή που ανεβάζουν ή μεταδίδουν άλλοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε κειμένου συνομιλίας.

Με τη μετάδοση ή την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι αυτή η μετάδοση ή υποβολή είναι:

  • ακριβής και μη εμπιστευτική
  • δεν παραβιάζει νόμους, συμβατικούς περιορισμούς ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχει άδεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες ή η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο χρήστη που διατίθεται από αυτόν.
  • χωρίς ιούς, adware, spyware, worms ή άλλο κακόβουλο κώδικα.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε από τις προσωπικές του πληροφορίες εντός αυτού του περιεχομένου θα υφίσταται ανά πάσα στιγμή επεξεργασία από το sMeet σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του.

(3) Το sMeet διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ελέγχει, παρακολουθεί, απαγορεύει, επεξεργάζεται, διαγράφει, απενεργοποιεί την πρόσβαση ή να καθιστά μη διαθέσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη) χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο οποιαδήποτε στιγμή.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφορτώνεται, δημοσιεύεται, μεταδίδεται, αποθηκεύεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τον ίδιο. Το sMeet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη που υποβάλλει περιεχόμενο χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση ακατάλληλου περιεχομένου ή συμπεριφοράς.

(4) Η Υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αλληλεπιδράσεις του με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε άλλα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρά μέσω της Υπηρεσίας. Εάν ο χρήστης έχει διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσει το sMeet (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους υπαλλήλους του) από αξιώσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (πραγματικές και αποθετικές) κάθε είδους και φύσης, γνωστών και άγνωστων, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές.
Το sMeet διατηρεί το δικαίωμα να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις διαφορές, αλλά για την αποφυγή αμφιβολιών δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Ο χρήστης θα συνεργαστεί πλήρως με το sMeet για τη διερεύνηση κάθε ύποπτης παράνομης, δόλιας ή ακατάλληλης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραχώρησης στο sMeet πρόσβασης στον λογαριασμό και τα δεδομένα του.

(5) Εντός των υπηρεσιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων (π.χ. banner, σύνδεσμοι κειμένου κ.λπ.). Το sMeet επισημαίνει ότι το συνδεδεμένο περιεχόμενο δεν πρέπει να ελεγχθεί και ότι δεν θα υιοθετήσει αυτό το περιεχόμενο ως δικό του. Το sMeet δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ή ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο.

(6) Εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες τρίτων σύμφωνα με τις υπηρεσίες, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του τρίτου σε περίπτωση χρήσης τους. Το sMeet δεν θα έχει καμία επιρροή σε αυτές τις υπηρεσίες ή την παροχή τους.

Ο χρήστης καλείται να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τον Κώδικα Δεοντολογίας §11

https://www.smeet.com/el/terms/8

Για οποιαδήποτε απορία σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας:

https://www.smeet.com/support

Happy sMeeting!
Η Ομάδα του sMeet