Informacja o Polityce Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2023

Smeet szanuje Twoje prawo do prywatności. Ta Informacja o Polityce Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy dane osobowe, dzielimy się nimi i ich używamy oraz jak możesz korzystać ze swoich praw do prywatności. Ta Informacja o Polityce Prywatności  ma zastosowanie dla danych osobowych, które zbieramy poprzez nasze gry, aplikacje mobilne i inne produkty („Gry”) oraz stronę internetową na smeet.com („Strona  internetowa”) (razem „Usługi”).
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia w kwestii naszego korzystania z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami poprzez dane kontaktowe zawarte u dołu niniejszej Informacji o Polityce Prywatności.
 

Szybkie linki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z całością niniejszej Informacją o Polityce Prywatności. Jeśli chcesz przeczytać konkretne fragmenty niniejszej Informacji o Polityce Prywatności, kliknij na odpowiedni link poniżej, aby przejść do wybranej sekcji.

Jakie dane osobowe zbiera Smeet i dlaczego?

Smeet, wydawca gry, jest częścią internetowej sieci OrangeGames z siedzibą w Holandii. Nasza działalność gospodarcza skupia się na tworzeniu i wydawaniu aplikacji gier internetowych oraz poprzez aplikacje do ściągnięcia.

W celu uzyskania więcej informacji na temat Smeet, prosimy zapoznać się z sekcją [„O nas”] na naszej stronie internetowej pod linkiem smeet.com/about.
 

Dane osobowe, które zbieramy o Tobie poprzez nasze usługi, skupiają się w poniższych kategoriach

 • Dane, które dostarczasz dobrowolnie

Niektóre części naszych Usług mogą poprosić Cię o podanie dobrowolnych danych osobowych: na przykład, możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych w celu rejestracji konta i rozpoczęcia gry oraz/albo w celu wysłania nam zapytania. Rodzaj danych osobowych oraz powody, dlaczego o nie prosimy, zostaną Ci wyjaśnione w momencie, gdy zapytamy o ich dostarczenie.

 • Dane które zbieramy automatycznie

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy zbierać pewne dane automatycznie z Twojego urządzenia. Te dane mogą zostać uznane za dane osobowe w świetle stosownych praw o ochronie danych osobowych.
 
Dane, które o Tobie zbieramy, mogą w szczególności zawierać informacje takie jak Twój adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna (np. kraj lub miasto) oraz inne informacje techniczne. Możemy także zbierać informacje o tym, jak Twoje urządzenie oddziaływuje z naszymi Usługami, włącznie z używanymi grami oraz odwiedzanymi stronami naszej Strony Internetowej.
 
Zbieranie tych danych umożliwia nam lepsze zrozumienie osób odwiedzających naszą Stronę Internetową, skąd pochodzą i jaki typ treści na naszej Stronie Internetowej ich interesuje. Używamy tych informacji w celach wewnętrznej analizy oraz aby ulepszyć jakość i trafność naszej Stronie Internetowej dla naszych gości.

Niektóre z tych informacji mogą być zbierane poprzez użycie ciasteczek (cookies) oraz podobnej technologii trackingowej, tak jak wyjaśniamy to poniżej pod nagłówkiem „Ciasteczka i podobna technologia trackingowa”.
 

 • Informacje, które nabywamy od podmiotów trzecich

Od czasu do czasu możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich (włącznie z parnerami społecznościowymi takimi jak Facebook), ale tylko wtedy, jeśli jesteśmy pewni, że te źródła zewnętrzne mają na to Twoją zgodę lub są w inny sposób prawnie upoważnione do ujawniania nam infromacji osobowych na Twój temat.

Typy informacji, jakie otrzymujemy o Tobie od podmiotów trzecich, zawierają Twoje nazwisko i adres e-mail, a używamy ich w celu stworzenia Twojego konta oraz utrzymania i ulepszania prawidłowcyh danych, które o Tobie posiadamy. 


Z kim Smeet dzieli się danymi osobowymi?

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • przedsiębiorstwom należącym do naszej grupy, zewnętrznym dostarczycielom usług oraz partnerom, którzy przetwarzają dla nas dane (np. aby wspomóc świadczenia, wesprzeć funkcjonalność lub poprawić bezpieczeństwo na naszej stronie internetowej), lub które w inny sposób przetwarzają informacje osobowe dla celów, które są opisane w tej Infomacji o Polityce Prywatności. Lista przedsiębiorstw należących do naszej grupy znajduje się tutaj azerion.com/business/privacy, a lista aktualnych dostarczycieli usług i partnerów tutaj smeet.com/partner;
   
 • jakimkolwiek organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, urzędom rządowym, sądom oraz innym podmiotom trzecim, kiedy wierzymy, że ujawnienie ich jest koniecznie (i) w celu zastosowania prawa, (ii) w celu egzekwowania, ustanawiania lub obrony naszych legalnych praw lub (iii) w celu ochrony naszych lub czyichś żywych interesów.
   
 • potencjalnym lub rzeczywistym kupcom (oraz ich agentom i doradcom) w połączeniu z każdym proponowanym lub rzeczywistym kupnem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności,  pod warunkiem, że poinformujemy kupca, iż wolno mu użyć Twoich danych osobowych jedynie w celach wymienionych w tej Informacji o Polityce Prywatności;
   
 • każdej innej osobie za Twoją zgodą na ujawnienie


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Nasze podstawy prawne zbierania i użytkowania danych osobowych opisane powyżej będą zależeć od danych osobowych, jakich dotyczą oraz specyficznego kontekstu, w którym je zbieramy.

Przeważnie zbieramy informacje osobowe od Ciebie tylko wtedy, (i) jeśli potrzebujemy informacji osobowych do kontaktu z Tobą, (ii) jeśli przetwarzanie ich jest w naszych zasadnych interesach i nie krzywdzi Twoich praw lub (iii) kiedy mamy na to Twoją zgodę.

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych, aby zastosować się do wymagań prawnych lub do kontaktu z Tobą, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i pouczymy Cię, czy podadanie Twoich danych osobowych jest obligatoryjne, czy też nie (jak również o możliwych skutkach, jeśli nie podasz swoich infomacji osobowych).

Będziemy przetwarzać twoje dane w celach obsługi naszej Strony Internetowej, Gier i innych Usług oraz kontaktować się z Tobą w razie konieczności dla tych celów, a także w naszych zasadnych interesach, na przykład podczas odpowiedzi na nasze zapytania, podczas podejmowania czynności marketingowych, ulepszania naszych Gier, Stron Internetowych oraz w celach wykrycia czynności nielegalnych i zapobiegania im.

Jeśli  masz pytania dotyczące powyższego lub potrzebujesz więcej informacji dotyczących podstaw prawnych naszego zbierania i użytkowania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować” poniżej.
 

Ciasteczka i podobna technologia trackingowa

Używamy ciasteczek oraz podobnej technologii trackingowej (razem „Cookies”), aby zbierać Twoje informacje osobowe i z nich korzystać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat typów cookies, których używamy, dlaczego to robimy i jak możesz to kontrolować, sprawdź nasze Informacje o Cookies smeet.com/cookies.
 

Jak Smeet zabezpiecza moje dane osobowe?

Używamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zaprojektowanych w celach ochrony zbieranych i przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych Środki, których używamy, są tak zaprojektowane, aby dostarczyć poziom ochrony odpowiedni do ryzyka przetwarania Twoich informacji osobowych. Szczególne środki, których używamy, uwzględniają kodowanie Twoich danych osobowych podczas tranzytu i w spoczynku oraz anonimizowanie twoich danych osobowych.
 

Międzynarodowe transfery danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przetransferowane do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania i przetwarzane w nich. Te kraje mogą mieć inne prawa ochorony danych osobowych niż te w Twoim państwie.

Nasze serwery znajdują się mianowicie w Niemczech, a przedsiębiorstwa naszej grupy oraz zewnętrzni usługodawcy działają w Stanach Zjednoczonych i Europie. To znaczy, że jeśli zbieramy Twoje dane osobowe, to możemy je przetwarzać w wymienionych miejscach.

Zapewniliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia wymagane do ochorony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o Polityce Prywatności i  na Twoje życzenie możemy przekazać więcej szczegółów.
 

Przechowywanie danych

Nie będziemy przechowywać Twoich Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane lub do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub rozstrzygnięcia sporów. Następnie usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe.
 

Twoje prawa do ochorony danych

Posiadasz następujące prawa do ochrony danych:

 • Jeśli chcesz mieć dostęp so swoich danych osobowych, poprawić je lub poprosić o ich usunięcie, możesz to zrobić w każdym momencie, kontaktując się z nami proprzez dane kontaktowe pod nagłówiem „Jak się z nami skontaktować” poniżej.
 • Dodatkowo możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych. Tych praw możesz domagać się, kontaktując się z nami proprzez dane kontaktowe pod nagłówiem „Jak się z nami skontaktować” poniżej.
 • W każdym momencie masz prawo do wycofania się z komunikacji marketingowej, którą do Ciebie wysyłamy. Z tego prawa możesz skorzystać, klikając na link „przestań subskrybować” lub „wycofaj się” w e-mailach marketingowych, jakie do Ciebie wysyłamy. Aby wycofać się z innej formy maketingowej (takiej jak marketing pocztowy lub telefoniczny), skontaktuj się z nami, używając danych kontaktowych pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować” poniżej.
 • W podobnym przypadku, kiedy zebraliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoje pozwolenie w każdym momencie. Wycofanie swojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych realizowanych w połączeniu z legalnym przetwarzaniem na podstawie innej niż zgoda.
 • Masz prawo do zażalenia do urzędu ochrony danych osobowych w sprawie naszego zbierania i użytkowania Twoich danych osobowych. Po więcej informacji zgłoś się do lokalnego urzędu ochrony danych osobowych.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od indywidualnych osób, które chcą egzekwować swoje prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi prawami ochrony danych.
 

Aktualizacje niniejszej Informacji o Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Informację o Polityce Prywatności, w odpowiedzi na prawne, techniczne i związane z przedsiębiorstwem zmiany. Kiedy uaktualnimy naszą Informację o Polityce Prywatności, podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Cię o tym, biorąc pod uwagę znaczenie poczynionych zmian. Poprosimy o Twoją zgodę na jakiekolwiek zmiany w Informacji o Polityce Prywatności, jeśli będzie taka wymagana przez obowiązujące prawo ochrony danych.

Możesz zobaczyć, kiedy ta Informacja o Polityce Prywatności została zaktualizowana, sprawdzając wiersz „Ostatnia aktualizacja” zawarty w tej Informacji o Polityce Prywatności.
 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli  masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami używając poniższych danych kontaktowych:

Kontrolerem Twoich danych osobowych jest:

Smeet Communications GmbH
Engeldamm 62-64b
10179 Berlin, Niemcy

Email: privacy@smeet.com