Keliauk per dimensijas ir atgauk šventąjį drakonų lobį „Aukšesniojo drakono atodūsyje“!

Twin Dragons

Kiek yra saulių, apšviečiančių dangų, tiek yra mėnulių, atsirandančių joms pradingus. Kiekvienai liepsnai, sušildančiai kambarį, yra šešėliai, norintys ją užgesinti. Šis balansas egzistuoja ir tarp dvynių drakonų, niekinančių vienas kitą. Kiekviename žingsnyje gelmių drakonas siekia pakenkti savo broliui aukštesniajam drakonui. Pagaliau atsirado proga savo klastingus planus įgyvendinti.

Buvo pavogta šventa laikyta Kreinsilo Ryškiojo relikvija, o Vokunakas Tuštusis grįžo į savo karalystę pasidžiaugti pergale. Jo džiaugsmas nesitęsė ilgai, nes Aukštesnysis drakonas sukūrė portalą, jungiantį dvi dimensijas. Tačiau tai padarydamas, jis išnaudojo savo energiją ir nebeturi jėgų persikėlimui į kitą pusę bei šventojo lobio atgavimui.

Portalo veikimui reikalinga aukštesnioji magija, kurią gali sukurti feniksas iš vandenyje ir deimantuose sugautos šviesos. Kai atsidursi kitoje pusėje, turėsi nukreipti Gelmių drakono pakalikus prieš jį patį. Baziliskui visiškai nerūpi jo šeimininkas, tad pasinaudok juo, sukurk kitokią magiją ir papirk Vokunako kalvį, jog šis atiduotų savo plaktuką. Tada Kreisilo kalvis galės nukalti netikrą lobį, kad apgautų gobšųjį gelmių drakoną.

Atverk portalą, sukurk gerąsias ir blogąsias magijas bei susigrąžink šventąjį lobį išskirtiniame „Aukštesniojo drakono atodūsyje“!
 

Naujausias turinys