Ημέρα της Γης

Room

Ο χρόνος κοντά στην φύση είναι πάντα ποιοτικότερος!
Αυτή την εβδομάδα συμπεριλαμβάνει και την Ημέρα της Γης, της ημέρας που έχει ως σκοπό της την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την περαιτέρω εκτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν ένας ετήσιος εορτασμός της μεγάλης σημασίας που έχει η μακροπρόθεσμη οικολογική βιωσιμότητα και που έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 175 χώρες! Είναι μια ευκαιρία αφύπνισης του κόσμου, για την προστασία του πλανήτη από διάφορα προβλήματα, όπως η ρύπανση και η αποψίλωση των δασών.

Συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως η συλλογή απορριμμάτων και η φύτευση δέντρων, κάνουμε τον κόσμο μας πιο χαρούμενο και ένα πιο υγιές μέρος για να ζούμε. Αυτή η γιορτή θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πως μπορούμε να μειώσουμε αποφασιστικά τα απορρίμματά μας, να επαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε πολύ περισσότερο, ώστε να κάνουμε τον πλανήτη μας ένα πιο καθαρό μέρος.

Γι' αυτό λοιπόν και σου προτείνουμε να μεταβείς στην άγρια φύση και συγκεκριμένα στην Κατασκήνωση στο Δάσος του sMeet, ώστε να ζήσεις μια νέα περιπέτεια ανάμεσα στα δέντρα! Όταν συλλέξεις αρκετούς πόντους Ημέρας της Γης, τα ζώα θα μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Είναι καιρός να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας sMeeters!

Πρόσφατο περιεχόμενο